Tallinna Sadamat külastati projekti “BaltSeaPlan” seminari raames

26.-27. novembril 2009 toimus Tallinnas seminar "Mere ruumiline planeerimine – kuidas seda Eestis rakendada?". Seminari raames toimus visiit Muuga sadamasse, kus ASi Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik ja infrastruktuuri arenduse osakonna juhataja Hele-Mai Metsal andsid ülevaate Muuga sadama idaosa arendusest ja sellega seonduvatest keskkonnaalasest tegevusest.

Kuigi hetkel puudub Eestis mere ruumilise planeerimise regulatsioon, saab siiski mere kallasala arendada. Muuga sadama arendus on hea näide Eestis mere ruumilisest planeerimisest, sest sadam on oma asukoha pärast olnud sunnitud laienema mere arvelt merest kaevandatava liiva abil. Muuga sadama arenduse käigus on läbitud kõik vajalikud ja seadusega nõutud etapid veendumaks, et on tehtud see kõige õigem otsus sadama laiendamise lahendusvariandi osas.

Seminar toimus Läänemere piirkonna programmi projekti “Introducing Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea – BaltSeaPlan” raames ja selle eesmärgiks oli anda ülevaade mere ruumilise planeerimise põhimõtete väljatöötamise hetkeseisust Euroopa Liidus ja Läänemere piirkonnas, informeerida BaltSeaPlan projekti tegevustest ning arutada mere ruumilise planeerimise praktilist rakendamist Eestis.

Seminaril osalesid lisaks Eesti esindajatele Tartu Ülikoolist ning Balti Keskkonnafoorumist ka spetsialistid ja teadlased Taanist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt ja Rootsist. Mere ruumilise planeerimise teema on hetkel väga aktuaalne. Euroopa Liit plaanib välja töötada mere ruumilise planeerimise põhimõtted selle aasta lõpuks, tulevane EL eesistujamaa Rootsi keskendub mereteemadele ja HELCOM tahab välja töötada Läänemere ruumilise planeerimise printsiibid aastaks 2010.

3,7 miljoni euro suuruse kogueelarvega Läänemere piirkonna programmi projekt BaltSeaPlan (www.baltseaplan.eu) saab lähema kolme aasta jooksul olema peamine initsiatiiv nende eesmärkide elluviimiseks – vähemasti Läänemere piirkonnas. Projektis osaleb 14 partnerit seitsmest Läänemere piirkonna riigist. Eestist on partneriteks Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum.

Projekti eesmärgiks on panustamine ühtsete merestrateegiate väljatöötamisse Läänemere äärsetes riikides, andmebaaside ühtlustamine, uute stsenaariumide ja mudelite väljatöötamine ning pilootplaneeringute koostamine valitud merealadele, milleks Eestis on Pärnu lahe piirkond ning Hiiumaast ja Saaremaast läände jääv mereala. BaltSeaPlan projekti 3-aastane kestus võimaldab mitte ainult välja töötada mere ruumilise planeerimise põhimõtted, vaid ka neid testida, rakendada ja hinnata.

Tallinna Sadama kaasamine sellesse projekti on oluline seoses meie edaspidiste arendusprojektide planeerimise ja realiseerimisega.

Vaata lisaks