Tallinna Vanasadama arendusplaani hakkab koostama Zaha Hadid Architects

Täna avalikustati Vanasadama Masterplaani žürii poolt arhitektuuribüroo, kes koostab  käesoleva aasta lõpuks Vanasadama arendusplaani ehk Masterplaani 2030.  Ideekonkursi võitjaks osutus kolme finalisti seast Zaha Hadid Architects.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul  oli Zaha Hadid Arhitects töö eristuv pakkudes innovaatilist ning terviklikku lahendust Tallinna mereväravale.

„ Zaha Hadid arhitektid on oskuslikult loonud linnaruumi ja sadama ala tasakaalustatud ühendamise koos läbimõeldud juurdepääsude ja liikluslahendustega.  Nende töös joonistuvad välja läbivad jalakäijate liikumistee diagonaalid, mille ümber on rajatud mitmekesine ja meeldejääv linnaruum.  Huvitavamad detailid on veesilmad Reidi tee ääres, jalakäijate alade osaline ja sujuv tõstmine teisele tasandile. Hea terviklikkuse annab  ka Admiraliteedibasseini ümbrusele A-ja D-terminali esistega pakutud üks ühtne linnaruum-väljak koos rohealaga. Zaha Hadid töö kasuks rääkis ka tugev  logistika ja kinnisvaraarenduse analüüs ning veenev Masterplaani etapiviisiline  ja realistlik elluviimisvõimalus.“

 

Valiku tegemisel hindas žürii tööde vastavust selles etapis püstitatud võistlusülesandele. Muuhulgas vaadati ideede sobivust ümbritsevasse keskkonda ning sadama ja linna ühendamise läbimõeldust, ideelahenduse värskust ja innovaatilisust, aga ka lahenduse teostatavust.

Tallinna Sadama eesmärk on koostöös Zaha Hadid Arhitektidega jõuda 2017.aasta lõpuks Vanasadama Masterplaan 2030 valmimiseni. Pärast Masterplaani valmimist algatatakse vastavad detailplaneeringud ning töötatakse välja sobivad ärimudelid arenduste elluviimiseks.

 

Tallinna Sadam kuulutas 2016.aastal välja Vanasadama arendusplaani ehk Masterplaani 2030 ideekonkursi eesmärgiga leida pikaajaline terviklahendus, mis on aluseks sadama-ala kinnisvaraarendustest ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega. Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale Vanasadamasse rohkem linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks.

 

Zaha Hadid Archtects on rahvusvaheliselt tunnustatud Londonis baseeruv arhitektuuribüroo, kellel on suur kogemustepagas nii erinevate suuremahuliste hoonete projekteerimisel, mereäärse linnaruumi planeerimisel kui ka Masterplaanide koostamisel. Äramärkimist väärivad  Singapore – One North Masterplan, Salerno Maritime Terminal (Itaalia) , Antwerpen – Port House (Belgia),  Bilbao  Zorrozaure  Port area Masterplan (Hispaania), Milano City Lig´fe residences (Itaalia), Shanghai Sky SOHO (Hiina).

Vanasadama arendusplaani koostamisel teeb Zaha Hadid Architects koostööd järgmiste partneritega: Läti arhitektuuribüroo RemPro kui regionaalne partner, Tyrens UK kui linna, maastiku, jätkusuutlikkuse ja liikluse planeerimise konsultant, Colliers Estonia ja RLB UK kui konsultandid kinnisvara ja hindade alal ning visuaalid partnerilt VA-Render.

Vanasadama Masterplaani žüriisse kuuluvad Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm, Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal, Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Peeter Pere ja Arhitektide Liidu liige Ülar Mark.


VANASADAMA MASTERPLAANI 2030 KOKKUVÕTLIK LÕPPRAPORT

Vaata lisaks