Tallinna Vanasadamas on avatud uuenenud check-in ala

Vanasadama ehitustööde raames rekonstrueeriti Logi tänav ning ehitati uued pääslad ja autode ootealad, tänasest suunati kogu  A-terminali sõidukite check-in ala ühte asukohta. Uuenenud liiklusskeemiga muutub Vanasadamas sõiduautode liikumine Eckerö Line, Viking Line ja Moby SPL laevadele.

Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusjuhi Peeter Nõgu sõnul on uuenenud liiklusskeemide näol tegemist Targa Sadama ehk sõidukite automaatse check-in ja suunamissüsteemi rakendamise ettevalmistamisega. „Oleme jõudnud niikaugele, et nüüdsest hakkavad  kõik A-terminali juures peatuvatele laevadele sõidukitega suunduvad reisijad liikuma laevadele ühest asukohast ehk Logi tänava kaudu. Järgmisena alustame automaatsüsteemide katsetamisega, Targa Sadama täieliku rakendamiseni soovime jõuda lõpuni juba sellel suvel“.

 

„Sadama rekonstrueerimisel käis sadamal samal ajal täies mahus töö, mis tähendab, et me pidime arvestama ka sellega, et tavapärased toimingud ja teenused oleks võimalikud ning et turistide ohutus oleks tagatud,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Sadamas käis terve perioodi vilgas ehitustegevus ka teistes kohtades. Kuna tööpiirid kattusid, siis pidime kõik väga hästi koostööd tegema ning see õnnestus hästi. Nordeconi tööd puudutasid Logi tänava rekonstrueerimist ning A-terminali ümbrust, kus ehitasime uued kommunikatsioonid, asfalteerisime suures ulatuses kaidevahelist ala ning ehitasime välja kolm pääslatsooni ja -kompleksi laevadele pääsuks koos portaalide  ja muu taolisega.“

 

Logi tänav laienes kahe sõidurea võrra, paigaldati uus tänavavalgustus ja sademevee kanalisatsioon, kõik teekatted on uuendatud. Rajati Logi tänava ja Rumbi tänava sadama juurdepääsutee ringristmik ning Logi tänava ja Sadama tänava foorjuhtimisega ristmik.

 

Valmis on uus Schengeni viisaruumi riikide laevaliinide autode pääsla, uus Schengeni alasse mittekuuluvate riikide laevaliinide autode pääsla ning uus kruiisipääsla. Pääslakomplekside juurde viivad uued sõiduteed, kruiisireisijatele uued kõnniteed ning uued seisualad laevale pääsu ootavatele sõidukitele.

 

Ehitustööde käigus rajati A-terminali alale uus sademevee kanalisatsioon ning uus välisvalgustus. Pääslakomplekside jaoks paigaldati uued elektri-ja sidevarustuse kaabelliinid ning veevarustuse ja olmevee kanalisatsioonitorustik. Kruiisitsooni pääsla ja autorongide parkla juurde rajatakse kõrghaljastus.

 

Ehitustööde maksumuseks kujunes 6 miljonit eurot, investeeringud on osaliselt kaasfinantseeritud Euroopa Liidu poolt TEN-T alamprogrammist Motorways of the Sea Tallinna ja Helsingi sadamate koostööprojekti TWIN-PORT raames.

 

Lõppenud ehitustööd ja uued liikluslahendused on osa Vanasadama uuenemisest, mis aitavad muuta meie vabariigi ja pealinna esindusvärava kasutajasõbralikumaks ning kogu sadama-ala atraktiivsemaks.

 


AS Tallinna Sadam (www.ts.ee) on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Võttes arvesse mõlemat, nii reisijate arvu kui kaubavooge, on Tallinna Sadam ühtlasi ka suurim sadamate kompleks Läänemere ääres.

 

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 183 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 720 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.


Lisainformatsioon:
Erkki Suurorg, Nordecon ASi juhatuse liige, Tel: + 372 615 4400, E-post:
[email protected] 
Sirle Arro, Tallinna Sadam ASi turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja, Tel: + 372 631 8068, E-post:
[email protected]

Tutvu uue liiklusskeemiga sõiduautodele >>

Uus liiklusskeem

Uued pääslad

Vaata lisaks