Tallinna Vanasadamas on tagatud turvaline pääs laevadele

Tallinna Sadam kinnitab, et Tallinna Vanasadamas on endiselt tagatud reisijate ohutu ja turvaline pääs laevadele.

Seoses hiljuti valminud tuubuse purunemisega pühapäeva õhtul, teostas Tallinna Sadam lisaks pidevale korrapärasele hooldusele ka täiendava tehnoseisundi kontrolli kõikidele kasutusel olevatele tuubustele. Ettevõte kinnitab, et kõik üheksa hetkel käigus olevat tuubust vastavad ohutu ekspluatatsiooni tingimustele.

Tuubuseid on üle kontrollimas ka Tehnilise Järelevalve Ameti spetsialistid. Pühapäeval purunenud tuubusega toimunud õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks alustasid täna ekspertiisi läbiviimist Tallinna Tehnikaülikooli vastavad spetsialistid. Pärast ekspertiisitulemuste laekumist on võimalik teha järeldusi, millest tulenes vastvalminud tuubuse konstruktsioonielemendi purunemine ning mis põhjustas õnnetuse.

AS Tallinna Sadam

Vaata lisaks