Tallinna veeldatud maagaasi terminali projekti strateegiliseks partneriks valiti Vopak LNG

Elering ja Tallinna Sadam tunnistasid Muuga sadamasse kavandatava veeldatud maagaasi (LNG) terminali projektile rahvusvahelise strateegilise partneri leidmiseks korraldatud konkursil parimaks Hollandi ettevõtte Vopak LNG, mis on maailma juhtiva sõltumatu vedel- ja puistelasti terminalide operaatori Royal Vopak tütarfirma.

2. mail 2012 allkirjastasid Elering ja Tallinna Sadam konkursil parimaks tunnistatud Vopak LNG-ga ühiste kavatsuste protokolli, millega pooled avaldavad valmidust alustada teostatavusuuringut eesmärgiga selgitada üheskoos välja Muuga sadamasse planeeritava Tallinna LNG terminali tehnilised ja majanduslikud parameetrid, ehitusmaksumus ning vajadus Euroopa Liidu toetusraha kaasamiseks.

Tallinna Sadama ja Eleringi töögrupp on partneri valikuga tegelenud alates selle aasta algusest. Lähtuvalt Sadama ja Eleringi vahelisest leppest peab valitaval partneril olema LNG terminali rajamise ja opereerimise kogemus Euroopast, see peab olema sõltumatu maagaasi müüjatest ja tootjatest ning tagama vaba juurdepääsu terminalile.

Eleringi maagaasi ärisuuna arendusjuhi Janek Parkmani sõnul sai Vopak LNG valimisel määravaks partneri globaalne kompetents LNG terminalide arendamisel ja opereerimisel, sõltumatus veeldatud maagaasi müüjatest ja tootjatest ning valmisolek ja huvi Tallinna terminali panustada. “Vopakil on ette näidata kogemus Euroopa suurima LNG terminali – Rotterdamis paikneva GATE terminali – rajamisest ja opereerimisest, mis muudab Vopaki Läänemere piirkonnas LNG terminalide arendajate jaoks kõige arvestatavamaks strateegiliseks partneriks,” lausus Parkman.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on tugeva regionaalse LNG terminali rajamine Eestisse võtmeküsimus siinsel maagaasi turul konkurentsi tekitamiseks. “LNG terminali arendamisel lähtub Eesti riik Euroopa Liidu maagaasi direktiivi printsiipidest, mille kohaselt tuleb energeetika infrastruktuuride omamine ja haldamine hoida lahus energia tootmisest ja müügist,” lausus Veskimägi.

Vopak LNG globaalne direktor Dirk van Slooten sõnas, et Vopaki kui sõltumatu terminalide omaniku ja operaatori eesmärgid sobivad Tallinna LNG projekti omadega hästi.  “Meie ühiseks eesmärgiks on, et Eestisse tekiks läbipaistva omanikestruktuuriga, kõigile soovijatele avatud ning turu vajadustele vastav LNG terminal.  Suudame selle eesmärgi jaoks pakkuda oma kogemusi ning kontakte,” lausus van Slooten.

Tallinna Sadama kommertsjuhi Erik Ringmaa sõnul annab Vopaki liitumine kõigile osapooltele kindlustunde, et rajatav terminal saab olema tehniliselt täiuslik ja vastab kõigile tänapäevastele ohutus- ning keskkonnanõuetele. „Näeme Muugale LNG terminali rajamisel olulist positiivset mõju kogu Läänemere keskkonnale, sest keskkonna seisukohast väga puhas LNG on 2015. aastast karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes asendamas olemasolevaid laevakütuseid ning Muuga asukoht oluliste laevateede läheduses loob head eeldused siin laevade tankimiseks,” lausus Ringmaa.

LNG terminal on osa Eesti ja regionaalse gaasituru arendamise kontseptsioonist, mis töötati välja koostöös Suurbritannia uuringufirma Pöyry Management Consulting  Ltd-ga möödunud aastal. Terminali eelteostatavusuuringu koostab Ramboll Oil & Gas A/S. Samas jätkub koostöö Eesti ülikoolidega maagaasi täiendava kasutamise potentsiaali välja selgitamiseks.

Eleringi, Tallinna Sadama ja Vopak LNG vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli lühiajaline eesmärk on välja selgitada LNG terminali rajamise teostatavus Tallinnasse Muuga sadamasse. Uuringu tulemusi plaanitakse tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juurde loodud maagaasikomisjonile käesoleva aasta augustis. Uuring annab võimaluse tõestada Euroopa Komisjonile Tallinna LNG terminali projekti sobivust kogu Baltikumi ja Soomet varustava terminalina. Euroopa Komisjon on varasemalt teatanud, et toetab Balti riikides LNG lahenduse välja töötamist tingimusel, et see suudab katta vähemalt 25% kogu regiooni maagaasi vajadusest.

Vopak LNG Holding B.V. on ligi 400 aastase ajalooga Hollandi ettevõtte Royal Vopak (Koninklijke Vopak N.V.) 100% tütarettevõte. Royal Vopak on juhtiv sõltumatu vedelkaupade terminalide omanik üle kogu maailma. Tema aktsiad on noteeritud Amsterdami börsil.  Vopak LNG on spetsialiseerunud veeldatud maagaasi hoiustamisele, omades ja opereerides LNG terminale Rotterdamis Hollandis ja Altamiras Mehhikos.

Elering AS on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus ning missioon energia varustuskindluse tagamine. Parima võimaliku energiavarustuskindluse saavutamiseks Eestis tuleb elektri- ja gaasimajanduse arendamine senisest tihedamalt siduda läbi Eleringi välja kujundamise elektri- ja gaasisüsteemide integreeritud halduriks.

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam. ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbis möödunud aastal läbi aegade rekordiline 8,48 miljonit reisijat, ettevõtte kaubamahuks kujunes 36,5 miljonit tonni.  

Vaata lisaks