Täna kogunes AS-i Tallinna Sadam uus nõukogu. Nõukogu esimeheks sai Aare Tark

 AS Tallinna Sadama uue nõukogu esimesel koosolekul valiti nõukogu esimeheks Aare Tark, kinnitati  auditikomitee liikmed ning arutati  ettevõtte juhatuse esimehe konkursiga seonduvat.

Täna kogunes esimest korda Tallinna Sadama uus nõukogu koosseisus Aare Tark, Urmas Kaarlep,  Mart Luik,  Üllar Jaaksoo,  Merike Saks ja  Agris Peedu. Nõukogu  esimeheks valiti üksmeelselt vandeadvokaat Aare Tark. Ühtlasi  kinnitas  nõukogu vastavalt ettevõtte põhikirjale ka auditikomitee liikmed järgmiseks kolmeks aastaks, kelleks on Urmas Kaarlep, Agris Peedu ja Mart Luik.

Nõukogu vastse esimehe Aare Targa  sõnul on  nõukogu esmaülesandeks  Tallinna Sadamale professionaalse ja asjatundliku juhatuse valimine ning ettevõtte tegevuse ja võetud kohustuste, eelkõige parvaevaehituse lepingute  täitmise jälgimine. „Nõukogu ei saa sekkuda ettevõtte igapäevategevusse, ent saab teha selle üle järelevalvet. Nõukogu esimehena pean oluliseks tagada, et Tallinna Sadama tegevus oleks õiguspärane ning et ettevõte täidaks talle pandud lepingulisi kohustusi,“ lisas Tark.

Tallinna Sadama ajutine juhatus koos personaliotsngufirma Amrop esindajatega andsid nõukogule  ülevaate Tallinna Sadama juhatuse esimehe ja tütarettevõtte TS Laevad juhatuse esimehe konkurssidest. Lepiti kokku edasised sammud ning  orienteeruva ajakava. Nõukogu poolt hakkab personaliotsingufirmaga koostöös sobivaid kandidaate valima töörühm eesotsas nõukogu esimehe Aare Targaga. 

Veel tutvustasid juhatuse liikmed Marko Raid ja Carri Ginter nõukogule  parvlaevade projekti hetkeseisu ning jagasid infot hiljutistest külastustest parvlaevasid ehitavatesse laevatehastesse.  Juhatuse liikmete kinnitusel on mõlemad laevatehased laevade ehitusprotsessiga graafikus ning tehaste juhtkonnad koostöövalmid ja teadlikud selle projekti olulisusest nii Tallinna Sadamale kui ka Eesti riigile.

Nõukogu järgmine koosolek toimub 29. oktoobril.

Vaata lisaks