Teatis isikulubade omanikele: Isikulubade kehtivusperiood hakkab lõppema

Isikulubade kehtivusperiood hakkab lõppema (aktiveeritud kuni 31.12.2013). Seoses eelnevaga ootab AS Tallinna Sadam sadamaohutuse osakond vabas vormis taotlusi koos isikute nimekirjaga, kelle sadamaload on vaja aktiveerida 2014. aastaks. Taotlusi koos nimekirjaga ootame aadressile [email protected] hiljemalt 01.11.2013.

Ettevõtetel, kellel puudub koostööleping otse ASiga Tallinna Sadam, palume saata pikendamise taotlused koos lepingupartneri kooskõlastusega. Kooskõlastuse puudumisel isikulube ei pikendata!

Taotluse saatmata jätmisel isikuload deaktiveeritakse automaatselt 31.12.2013.

Vaata lisaks