TEN-T päevad Tallinnas 16-18. oktoobril

16.-18. oktoobril korraldab Euroopa Komisjon eesotsas asepresident Siim Kallasega Eestis transpordivõrgustiku arendamise konverentsi, mille läbivaks teemaks on „Connecting Europe. On the Move to the New TEN-T“ (Ühendades Euroopat. Liikudes uue üleeuroopalise transpordivõrgustiku suunas).

Arutlusele tulevad teemad nagu Rail Baltic, meretranspordi ja sadamate arengud, veeldatud maagaasi (LNG) temaatika, transpordi ohutus, innovatsioon, logistika ja palju muud.

Konverentsi programmiga saab tutvuda
SIIN >>

TEN-T ( Trans-European Transport Network) tähendab üleeuroopalist võrgustikku, kus omavahel on ühendatud maanteed, raudteed, lennuväljad ja siseveeteed. Konverentsist võtavad osa ligi 800 transpordijuhti Euroopa eri riikidest.

TEN-T päevade raames avatakse ühtlasi Tallinna Vanasadamas näitus, mis annab ülevaate üleeuroopalistest transpordikoridoridest. Vaadata ja katsetada saab uuenduslikke sõiduvahendeid alates bussidest ja autodest ning lõpetades laevadega. Näitus on avatud kõigile huvilistele.

Vaata lisaks