TEN-T päevade raames tutvustavad Tallinna Sadam ja Helsingi sadam ühist TWIN-PORT projekti

16.-18. oktoobril Tallinnas aset leidnud Euroopa Komisjoni Euroopa transpordivõrgustiku arendamise kogunemise raames allkirjastas Euroopa Komisjoni asepresident Siim KallasTallinna Sadama ja Helsingi Sadama ühise kesklinna sadamate kaupade teenindamise infrastruktuuri arendusprojekti TWIN-PORT rahastamisotsuse EL TEN-T meremagistraalide arendamise programmist.

 

Liiklus mereteel Helsingi ja Tallinna vahel on tihe, nii reisi- kui kaubalaevade arv, mis igapäevaselt Soome lahte ületavad, kasvab pidevalt. Kiire areng toob endaga kaasa vajaduse uute infrastruktuurilahenduste loomiseks, et toime tulla suurenevate reisijate ja sõidukite voogudega, mis sadama ala läbivad. Parimate logistiliste lahenduste elluviimiseks teevad Tallinna Sadam ja Helsingi Sadam tihedalt koostööd.

 

TWIN-PORT projekti raames investeerib Tallinna Sadam Vanasadamat linnaga ühendavate ristmike  logistika parandamisesse. Helsingi Sadam kavandab aga Läänesadamasse uut terminali, uusi tänavaid, parkimisalasid, kaisid ning paremat laevateed, lisaks soovitakse leida uuenduslikke laevade sildumisvõimalusi ning automaatseid lahendusi laevale registreerimiseks.

Ühiselt viiakse läbi Soome ja Eesti vaheliste liiklusstsenaariumite uuring, milles pööratakse erilist rõhku erinevate transpordiliikide koostoimele. Lisaks uuritakse ja edendatakse uut ro-ro laevade ühendust Muuga ja Vuosaari sadamate vahel.

Vaata lisaks