Toimus Crevex2023 põhiõppuse läbimäng Muuga sadamas

Käesoleva aasta 28-29. septembril toimub üleriigiline kriisireguleerimise õppus Crevex2023. Põhiõppuse toimumise kohaks on valitud Muuga sadam. Õppuse fookuses on ressursimahukad päästetööd (48h), ulatuslik evakuatsioon ohualast(ca 1000 inimest) ja kriisikommunikatsioon.

Eile 17.mail mängisime õppuse stsenaariumi läbi Muuga sadamas tegutsevate operaatorfirmadega. Osalejaid oli 11 ettevõttest ligi 30, kes testisid oma ettevõtte ohuolukorra teavitussüsteemi, ohuplaanide toimimist ja evakuatsiooni korraldust.

Hea oli järjekordselt tõdeda, et kõik ohuolukordade lahendamiseks koostatud plaanid on elusad dokumendid ning regulaarselt toimuvate ühisõppuste tulemusena võime olla kindlad, et nendes  määratletud meetmed töötavad ja osapooled oskavad ohuolukorras tegutseda. Kõige olulisem eilse õppuse tulem oli veendumus, et peame kiiresti parandama operatiivse suhtlemise võimekust Muuga sadamas tegutsevate ettevõtetega. Ohuolukorras tegutsemiseks on kiire ja ühetaoline infovahetus võtmetähtsusega.

Tänan kõiki, kes osalesid ja panustasid õppuse õnnestumisesse.

Vaata lisaks