Toimus Vanasadama arenduste töötuba: Vanasadam linnasüdame arengumootorina

Tallinna Sadama eestvõttel kogunes 11. oktoobril Kochi Aitadesse töötoale kokku ligi 30 inimest – kinnisvaraomanikud ja -arendajad, linna- ja riigivõimu esindajad, arhitektid, linnaruumi disainerid ja transpordikorralduse asjatundjad. Töötuba seadis eesmärgiks kaardistada võimalikult mitmekülgselt Vanasadama ala tulevikuvisioonid ja võimalused. Seda nii arenduste, linnaruumi, linnaelaniku kui linnakülaliste seisukohalt vaadatuna.

Vanasadama ala arendustegevuste edasine suund sõltub suuresti sellest, millisel kujul hakatakse planeerima ja ehitama Põhjaväila. Kuid ka Põhjaväilast sõltumatult on Vanasadama ala arendamine üks Transpordi Arengukavasse sisse kirjutatud riigi prioriteete. See omakorda tähendab, et juba saab sadama ja ka linna poolt hakata mõtlema sadama ja linna ühendusi parandavatele projektidele, millele Euroopa Liidu rahastamist taotleda.

Et sadamaala elaks, vajab see inimesi. Märksõnadeks on siin turistide ja linlaste liikumine ning selle aluseks olev taristu. Et külalisi meelitada, on tähelepanu äratamiseks tarvis müügiargumendina toimivat objekti, mille ilmekaks näiteks on Lennusadam. Ka sadamaala vajaks maamärki – näiteks konverentsikeskusena korrastatud Linnahalli, mõnda muuseumi, rahvast meelitavat festivaliala või ka näiteks unikaalset kellatorni.

Tallinna elanik sadamaalal – see pilt on pigem erand kui reegel, kuna piirkond pole muu linnaruumi orgaaniline osa. Töötoast kostus mitmeid ettepanekuid ja mõtteid, kuidas sadamat “linna tuua” ja vastupidi. Märksõnadeks on elamuarendus, toimiv ühistranspordiühendus (sh trammiühendus kesklinnaga), aga ka isikliku autoga liikumise sujuvus. Jalakäijaid silmas pidades – miks mitte kaaluda Admiraliteedi basseini ümbruses ehk sadamaala südames autoliikluse piiramist või isegi täielikku eemalesuunamist?

Ideede ja visioonide tasemelt tänasesse päeva tulles võib nii mõnigi tõdeda, et räämas ja segamini sadamaala korrastamise võimalus võib paista mõnevõrra utoopilisena. Kuid Kultuurikilomeetri kogemus kinnitab, et linnaruumi avamisega saab alustada ka väikeste sammude ja käepäraste vahenditega. Ning ots on lahti tehtud – alustasime Sadamapromenaadi korrastamistöödega, tegemisel on eelprojektid sadamat linnaga ühendavatest liikumisteedest.

Töötoa lõpetuseks esitasime Tallinna Sadama poolt osalejatele küsimuse: “Kuidas saame aidata teid, et teie saaksite aidata meid?” Seda peaksime küsima endalt kõik, kes me soovime panustada sadamaala kujundamisesse atraktiivseks linnaruumiks juba lähemate aastate perspektiivis. Meie sadamana tahame sealjuures kindlasti olla linnaruumi arengu mootor, lükates tagant kõigile edu toovat ühtset keskkonda!


Tutvu lähemalt Vanasadama töötoa kokkuvõtte ja arenguvisiooni dokumendiga >>

Vaata lisaks