TS Laevad kommentaar Poolas ja Türgis ehitatavate parvlaevade hinnaerinevuste osas

Hanke ja konkursi puhul küsitakse pakkumisi erinevatelt tehastelt ja tarnijatelt. Eesti suursaarte ja mandri vahelise laevaliikluse teenindamiseks tellitavate uute parvlaevade puhul tegid Tallinna Sadamale ehituspakkumise kokku neli tehast. Ükski neljast tehasest ei suutnud nii kiire aja jooksul ehk 19 kuuga nelja parvlaeva valmis ehitada. Riskide jagamiseks ja tellimuste õigeaegse valmimise tagamiseks tehti otsus tellida laevad kahest tehasest. Pakkumiste hulgast valiti laevaehitajateks Türgi ettevõte Sefine ja Poola Remontowa, kes esitasid parimad pakkumised.  

Türgi pakkumine oli odavaim, aga käesoleva aasta 1. oktoobriks poleks tehas saanud nelja laeva valmis ehitada, see oli nende poolt välistatud. Poola laevatehas tegi hinna poolest järgmise pakkumise.

 

Vastavalt Tallinna Sadama ja laevatehastevahelistele lepingutele on lepingutingimused konfidentsiaalsed, eelkõige on see olnud laevatehaste soov. TS Laevad OÜ ei saa ega tohi neid ühepoolselt avalikkusele avaldada.

 

Tegemist on Eesti riigile olulise teenusega. TS Laevad jagab infot oma pädevuse piires ja ei hoia ühtegi teemat rohkem varjatuna, kui see tuleneb lepingutingimustest. Kommenteerides kahe laevatehase hindade erinevust, siis pakkumiste erinevus tulenes peamiselt erinevusest tööjõukuludes ning tehaste enda kuludest.

 

OÜ TS Laevad on Tallinna Sadamale kuuluv tütarettevõte, kes alustab mandri ja saarte vahel parvlaeva teenuse pakkumist alates 1. oktoobrist.

Vaata lisaks