TS Laevad OÜ kommentaarid laevade kütuse ja punkerdamise konkursi kohta

Kõik  TS Laevad teenusepartnerid otsitakse  konkursside kaudu ning seda  tehakse  võimalikult avatult ja avalikult, et anda võimalus paljudele omaala parimatele ettevõtetele. Iga teenuse konkursi eel moodustatakse komisjon, kes valmistab ette ostetava teenuse või kauba lähteülesande. Vajadusel täpsustatakse konkursitingimusi konkursi ajal ja informeeritakse sellest kõiki osapooli.  Kõik tulemused kinnitab juhatus. Lõppenud konkursside tulemustest hoitakse kursis ka nõukogu.

Kütuse ja punkerdamise konkursi eel käidi viie tuntuma kütusemüüja juures kooskõlastamas hindamiskriteeriumeid. Ettevõtete valikul oli võetud aluseks tegevusvaldkond ehk meile vajaliku teenuse pakkumine (kütuse müük koos punkerdamisteenusega), käive ja majandustegevuse pikaajalisus.

Eesti suurim kütuste hulgimüüja Orlen omab Baltikumi ainsat Mazeikiai rafineerimistehast. Kogu Eestis müüdav diiselkütus tuleb kas Orlen Mazeikiai või Neste Porvo tehastest. Orlen on küll suurim kütuste hulgimüüja Eestis, kuid nad opereerivad oluliselt suuremate mahtudega ja ei tee meile teadaolevalt hulgimüüki nö. ühe auto kaupa. Orlen ei paku teadaolevalt ka punkerdusteenust laevadele. TS Laevade tänane struktuur sellist logistikat valmis korraldama ei ole.

Mark Oil on Lõuna-Eestist pärit hulgimüüja, kelle profiil ei ole samuti laevade punkerdamine.

Jetoil oli meie poolt kaardistatud potentsiaalsete tarnijate nimekirjas kogu protsessi vältel. Konkursikutsete väljasaatmisel oli tehnilise vea tõttu Jetoli-i e-mail adressaatide nimekirjast välja jäänud, aga see viga parandati ja nad tegid oma pakkumise.

Konkursil hangitava kütuse parameetrid tulenesid otseselt MTU mootoritootja poolt kehtestatud nõuetest. Vastuolu kütuse parameetrites on kahjuks juba tootja poolt dokumenti sisse kirjutatud.  MTU näeb ette nii DIN EN 590 standardit, mis reaalsuses on kuni 10 ppm diiselkütus (0,01% väävlit), kuid samas lubatakse MTU mootorites kasutada ka kuni 0,5% väävlisisaldusega diiselkütust, mis laevakütuste mõttes on DMX,DMA destillaadid. DIN 590 ja DMX/DMA kütuste keemiline koostis on mitme olulise näitaja suhtes erinev. Kahjuks on kütuste sobitamine mootoritootjate poolt kehtestatud nõuetele lõputu kompromisside otsimine. Ja seda ei tee sugugi kergemaks ka aina uued kehtestatavad regulatsioonid. Näiteks Eestis on ametlikult diiselkütusena käsitletav ainult DIN EN 590 kütus. Kõik muud laevadel kasutatavad kütused kvalifitseeruvad kerge/raske kütteõlina. Artiklis märgitud nõuded – leektäpp min. 60 ja kütuse väävlisisaldus kuni 0,1% – tulenevad IMO poolt vastu võetud rahvusvahelistest konventsioonidest (SOLAS ja MARPOL), mille Eesti Vabariik on ratifitseerinud ja kehtestanud.  Kõik kütusetarnijad ei paku laevakütuseid.

Konkursi tulemusel valiti parim pakkumine ehk teenuseosutajaks sai Alexela Oil AS.

Tavapäraselt sõlmib TS Laevad OÜ  teenusepartneritega lepingud kolmeks aastaks, siis kütuse puhul piirduti ühe aastaga, et tekkivate kogemuste põhjal järgmisel aastal vajadusel tingimusi täpsustada.

 

Vaata lisaks