Soovid jõuda 72 tunniga 480 miljoni kliendini?

Too oma projekt Tallinna Sadamasse!

Uuendusmeelseim sadam Läänemere piirkonnas

Tallinna Sadam on Läänemere piirkonna kõige uuendusmeelsem sadam. Pakume oma klientidele kaasaegseid ja säästlikke lahendusi nii kaupade ladustamisel, töötlemisel ja transportimisel kui ka ainulaadseid võimalusi oma äri kasvatamiseks.

Muugal ja Paldiski Lõunasadamas asuvates tööstusparkides on lai valik kõrge potentsiaali ja kõikide vajalike kommunikatsioonidega tagatud krunte, millel on suurepärane ühendus teiste riikidega nii meritsi, raudteed kui ka maismaad mööda.

Meie sadamad teenindavad laevu ööpäevaringselt ning lähiaastate arendusprojektid on suunatud just meie klientide ekspordipotentsiaali kasvu toetamisele.

Keda me ootame?

Tallinna Sadamale kuuluvad tööstuspargid Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas sobivad väga hästi just neile ettevõtetele, kellel on vaja transportida suuri kauba- või toorainekoguseid ning kus transpordi osakaal toote või teenuse hinnas on kõrge. Lisaks mereteedele on nii Muuga sadam kui ka Paldiski Lõunasadam hea raudtee- ning maanteetranspordi ühendustega andes klientidele võimaluse olla logistikaahela sõlmpunktis ja tarbijatele lähedal.

Tallinna Sadam soovib oma tegevusega toetada ka üleminekut taastuvatele ja alternatiivsetele energiaallikatele. Seetõttu ootame meie tööstusparkidesse kaasaegsetele ja uuenduslikele tehnoloogiatele toetuvad ning riikide ja ettevõtete rohe-eesmärke täita aitavad projekte. Kui töötate kliimapositiivsete tehnoloogiate kallal ning saaksite kasu vahetust juurdepääsust Rail Balticule ja Läänemerele, siis on Tallinna Sadam teie jaoks ainuõige asukoht.

Miks kasvada Tallinna Sadamaga?

Tallinna Sadama eesmärk on Eesti suurima sadamavaldajana pakkuda klientidele ja partneritele parimaid kasvutingimusi. Otsime pidevalt uusi võimalusi oma sadamaala ressursside, tõhususe, ohutuse ja jätkusuutlikkuse parandamiseks. Seetõttu on Tallinna Sadamas mitmekesine innovatsiooni- ja ettevõtlusvõimalus.

Muuga ja Paldiski tööstuspargid annavad teie ettevõttele suurepärase juurdepääsu turgudele. Maailmatasemel transporditaristu võimaldab mitmekülgset ühendust miljonite klientidega Lääne-Euroopas ja kaugemal mere, maanteede, õhu ja tulevaste raudteevõrkude kaudu.

Muuga sadama tööstuspark Paldiski Lõunasadama tööstuspark

Tallinna Sadama tööstuspargid on teie ettevõtte arenguks ainuõige koht.

Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman

port icon

Läänemere parim ühendus

Tallinna Sadama poolt opereeritavad Muuga ja Paldiski sadamad annavad ligipääsu 480 miljonile tarbijale 72 tunni raadiuses.

flag icon

Lõpuni välja ehitatud taristuühendused

Muuga tööstuspargis on gaasi- ja veevarustus ning kanalisatsioon välja ehitatud krundi piirini. Krundi piirini on paigaldatud ka kõik vajalikud sidekanalid ning liitumine elektrivõrguga vastavalt krundile paigaldatud võimsusele ehitatakse liitumistasu eest.

port icon

Kaubateede sõlmpunkt

Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, millel on vahetud ühendused mere-, maismaa-, ja raudteetranspordiga ning asub Tallinna Lennujaama läheduses. Muuga sadama Tööstuspargi kogupindala on 76 ha ja kaugus Tallinnast on vaid 17 km.

data icon

Piirkonna suurim kasvupotentsiaal

Muugale ja Paldiski Lõunasadamasse laienemine garanteerib eksportvõimaluste kasvu aastateks. Sadamate lähiaastate mahukaimad arendusprojektid on seotud transiitkaupade teenindamise, kaubavoogude mitmekesistamise ja kaupade vääristamisega.

flag icon

Parim asukoht roheenergia projektideks

Tallinna Sadam on üks peamisi vesinikuenergia teema eestvedajaid Eestis ning tulevikus vesiniku logistika tugisammas.

export icon

Ainus sadam otsese ligipääsuga Rail Balticule

Muuga sadama tööstuspargist saab Rail Balticu ainus meretranspordivõrguga ühendatud kaubaterminal, mis võimaldab kaupu ümber laadida mere- ja maanteetranspordilt Euroopa (1435 mm) ja Vene (1520 mm) laiusega raudteetranspordivahenditele ja vastupidi.

export icon

Regulaarliinid pea kõigisse Euroopa kaubasadamatesse

Muuga sadam on ainus konteinerliinide ühendusega Eesti sadam. See on ka Baltimaade kõige kaasaegsem konteinerterminal.

port icon

Vabatsooni eelised

Muuga tööstuspargis tegutseval ettevõttel on võimalik tuua kaupu või toormeid väljastpoolt Euroopa Liitu, hoida neid piiramatu aja tööstuspargi territooriumil ning samuti lisada toodule enne edasimüümist lisaväärtust. Kui edasimüük toimub samuti Euroopa Liidu piiridest väljapoole, ei kaasne ka kohustust tasuda impordimaksusid (sh käibemaksu). Samuti lihtsustab vabatsoon tolliprotseduure ning vähendab selleks vajalike dokumentide hulka.

Referentsid

„Meie jaoks oli oma Läänemere logistikakeskuse rajamine Muuga sadamasse ainuõige valik. Muugal on suurepärased mere-, maismaa- ja raudteetranspordi ühendused, et pakkuda oma klientidele usaldusväärset teenust ida ja lääne vahel. Lisaks suurendab Muuga sadama olulisust, et see on tulevikus ainuke Rail Balticaga ühenduses olev sadam.“

Mart Melles, Katoen Natie Eesti juhatuse esimees

„Paldiski Lõunasadam ning seda ümbritsev tööstuspiirkond on parima potentsiaaliga Läänemere piirkonnas, et viia ellu energiamahukaid tööstusinvesteeringuid. Tallinna Sadam koos kohaliku omavalitsusega on olnud headeks partneriteks Paldiski energiakommuuni visiooni teostamisel.“

Aarto Eipre, Alexela Logistics juhatuse liige

Uudised ja artiklid

Kontaktid

Natalja Baidina
Ärisuunajuht (Vedellast)
+372 516 6397
Piret Üts
Kinnisvara valdkonna juht
+372 520 1866
Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002
Rene Pärt
Äriarenduse juht
+372 58871180