Valminud on uurimisprojekti “Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine vahearuanne Pärand ja kogukond

Valminud on Tallinna Sadama poolt tellitud ja Eesti Kunstiakadeemia poolt läbi viidava uurimisprojekti „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ III vahearuanne „Pärand ja kogukond“, mis käsitleb Tallinna vanalinna hoonestuse kasutuste ja elanikkonna muutuseid läbi linna pika ajaloo, fookusega lähiajalool.

Viimase töö peamisteks uurimisküsimusteks on: mil määral on vanalinna ruumikasutus muutunud viimastel aastakümnetel turismikeskseks, ja mida saab ette võtta, et säilitada turististumisele kalduvas ajaloolises keskkonnas funktsionaalset mitmekesisust ja kohalikku elu? Muuhulgas saab uuringust vastuseid ka sellistele põletavatele küsimustele nagu: mitu galanterii- ja posamentiiride poodi oli vanalinnas sadakond aastat tagasi? Millal ja miks kukkus vanalinna rahvastik 11 000 inimeselt 2000-le? Mida arvas Jaan Kross 1980ndatel vanalinna „parasiitelanikkonnast“ ja „vasaku kingapaela müügi poodidest“?

Uurimisprojekti „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ eesmärk on analüüsida turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikalt, väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. Projekti peamine eesmärk on leida lahendusi turistide logistika parandamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, sadama ja vanalinna vahelise linnaruumi paremaks ühendamiseks ning Tallinna kui turismisihtkoha tutvustamiseks.

Uuringu vahearuannetega on võimalik tutvuda siin.

 

Vaata lisaks