Uuring: kruiisireisijad on Tallinnaga väga rahul

Konsultatsioonifirma G.P.Wild mulluse uuringu kohaselt on kruiisireisijad Tallinnaga väga rahul, külaliste seas pälvivad kõrgeid hindeid nii kohalike elanike sõbralikkus, teenindus kauplustes kui ka Tallinna ajaloolised vaatamisväärsused. Kruiisireisijate kogumõju Tallinnale ja lähiümbruse majandusele on kokku 51 miljonit eurot.

 

Tallinna külastanud laevareisijate seas eelmisel suvel läbi viidud uuringus vastas koguni 96 protsenti küsitletutest, et külaskäik oli ootustele vastav või isegi ületas oodatut. Viiepallisel skaalal kruiisireisijate poolt Tallinnale antud üldhinde keskmine oli 4,18, mis on tuntavalt kõrgem kui Euroopa keskmine 3,72.

 

"Kruiisioperaatorite seas on Tallinn muutunud aasta aastalt üha populaarsemaks," lausus Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

"Läänemere kruiisisadamate ja -sihtkohtade turundusorganisatsioon Cruise Baltic tellitud uuringu näol saame nüüd ka reisijatelt kinnituse, et Tallinn sihtkohana jätab kruiisireisijatele kustumatu mulje,"

 

Euroopa keskmisest kõrgemaid hindeid pälvis Tallinn kõigis kümnes kategoorias, mida paluti hinnata. Näiteks vastas 90 protsenti ligi 3000 uuringus osalenust, et on ülimalt (extremely) ja väga (very) rahul kohalike elanike sõbralikkuse ja Tallinnas asuvate kaupluste teenindusega. Keskmiselt andsid Tallinna külalised elanike sõbralikkusele ja kaupluste töötajatele hinde 4,45.

 

Reisijad andsid hindeid ka vastuvõtule sadamas, giidiga tuurile, ajaloolistele vaatamisväärsustele ja muuseumidele, vaatamisväärsuste ja võimalike tegevuste mitmekesisusele, üldisele ostukogemusele, hinnatasemele, kohalikule transpordile ja külaskäigule tervikuna.

 

Keskmiselt kulutab üks kruiisireisija Tallinnas viibides uuringu kohaselt 56,7 eurot, mis on samuti kõrgem kui Euroopa keskmine näitaja ehk 53,13 eurot. Peamised kulutused tehakse ekskursioonile (keskmiselt 26,71 eurot reisija kohta), kohalikule käsitööle ja suveniiridele (11,59 eurot), riietusesemetele (5,83 eurot) ning toidule ja jookidele (4,81 eurot).

 

G.P.Wild arvutas OECD metoodikale tuginedes küsitlustulemuste põhjal välja ka kruiisireisijate panuse Eesti majandusse. "Eelmisel aastal kulutasid reisijad ja laevameeskonna liikmed Tallinnas arvestuslikult 26,4 miljonit eurot ja seeläbi loodi otseselt 177 töökohta," kommenteeris Arro uuringu tulemusi. "Koos kaudse mõjuga toovad kruiisireisijad Eesti majandusse ligi 51 miljonit eurot ja mõjutavad kokku 365 töökohta, mille kogu tööjõukulu on üheksa miljonit eurot."

 

Reisijate ja meeskonnaliikmete otseste kulutuste kogusummast moodustab turismifirmadele ekskursioonide eest tasutav raha arvestuslikult 12,1 miljonit eurot, Tallinna poodidest osteti kaupa 10 miljoni euro eest.

 

Üha kasvavat kruiisireisijate huvi silmas pidades ehitab Tallinna Sadam uue kruiisikai, mis valmib 2014. aasta kruiisihooajaks. Senise, 2004. aastal valminud 339 meetri pikkuse kai kõrvale rajatav 420 meetri pikkune kruiisikai loob võimalused ka senistest suuremate laevade vastuvõtuks.

 

Kruiisiturismi konsultatsioonifirma G.P. Wild korraldab uuringuid Euroopa Kruiisifirmade Liidu (ECC) tellimusel igal aastal. Tallinnas küsitleti juunist septembrini kümne kruiisilaeva reisijaid ja meeskonnaliikmeid. Kokku vastas küsitlusele 2923 reisijat ning 761 meeskonnaliiget.

 

Eelmisel aastal külastas Tallinna 440 000 kruiisireisijat 294 laevaga. Tänavu prognoosib Tallinna Sadam reisijate arvuks 480 000, eeldatavalt külastab Tallinna 330 kruiisilaeva.

 

***

Taustaks:

G.P. Wild (International) Ltd. kasutab kruiisireisijate poolt majandusele avaldatava mõju (kulutused ja töökohad) hindamiseks OECD metoodikat (OECD Input-Output model).

Euroopa keskmisi näitajaid arvutab G.P. Wild viimase kahe aasta küsitlustulemuste põhjal. Keskmisi näitajaid uuendatakse igal aastal.

Uuringus osalevad laevad valiti välja eesmärgiga saavutada laevade osas võimalikult esinduslik valim, arvestades ka aluse tüüpi (näiteks luksuslikud ja väga nõudlikule kliendile ning massturismile suunatud alused).
 


Lisainfo: Sirle Arro, Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht, tel. 6 318 068

Vaata lisaks