Uute parvlaevadele partnerid vaitakse vaid konkursside teel

Tallinna Sadamale kuuluv ettevõte TS Laevad OÜ ei ole riigihanke kohuslane, vastav otsus tehti Riigikohtu poolt juba 2014. aasta lõpus, küll aga valitakse kõik partnerid välja ausas konkurentsis läbi konkursside. 

TS Laevad  juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et eelmise aasta lõpus  katkestasime eelmise juhtkonna poolt alustatud pooleli olevad läbirääkimised erinevate parteritega, et tagada avatus, selgus ja läbipaistvuses partnerite valikul. Kõikide konkursside puhul, mis oli võimalik katkestada, nii ka tegime ja alustasime otsast peale. „ Meie eesmärk on valida partnerid välja alati ettevõttele ja klientidele kõige kasulikumal ning õiglasemail moel. Üks sellistest näidetest on ka nüüdseks lõppenud toitlustuspartneri otsing, “ selgitas Padar.

 

TS Laevad OÜ on kehtestanud konkursside läbiviimseks kodukorra, kus konkursi tingimused kinnitab juhatus, parima pakkuja valikuks moodustatakse komisjon, pärast tulemuste kinnitamist juhatuses antakse võitjate nimed teada ka nõukogule.

 

Väga oluliseks peame kõikidele osalejatele võrdse info jagamise printsiipi ning seega saadetakse kõikide laekunud küsimuste vastused kõigile konkursil osalejatele. Samuti on TS Laevad  jälginud põhimõtet, et kui keegi soovib oma teenust pakkuda  valdkonnas, mille konkurss on tulemas või juba välja kuulutatud, siis lülitatakse osalemissoovi avaldanud ettevõte konkursil osalejate hulka.

 

Uute parvlaevade toitlustuskonkursil osalejad valiti välja kohalike omavalitsuste ning ettevõtjate esindajate soovitusi arvestades. Kutse saadeti kokku 14-le ettevõttele, kes olid Saaremaalt, Hiiumaalt, Läänemaalt ja Tallinnast. Pakkumise tegi kaheks ettevõtet, kellest neljaga kohtuti teises voorus. Parima teenusepakkuja valikul said määravaks nii makstava renditasu suurus kui ka toitlustusteenuse kontseptsioon.

 

TS Laevad OÜ ei ole hankija riigihangete seaduse mõistes, kuna  ei osuta hetkel teenuseid ega täida muid ülesandeid avalikes huvides, millel puudub äriline iseloom. Täpsem olukorra kirjeldus on toodud lisatud VAKO otsuses.

Kinnitame veelkord, et kuigi me ei ole riigihanke kohuslased, siis oleme võtnud põhimõtte, et otsime kõik koostööpartnerid läbi konkursside.

 

TS Laevad OÜ on AS-i  Tallinna Sadam  tütarettevõte, mis alustab parvlaevaliikluse korraldamist mandri ja suursaarte vahel alates selle aasta 1. oktoobrist. 

Vaata lisaks