Valdo Kalm alustab täna tööd Tallinna Sadama uue juhina

Tallinna Sadama juhatuse esimehena alustab täna tööd Valdo Kalm. Uue juhi esmaste eesmärkide hulka kuuluvad uute võimaluste leidmine logistikaahela toimimisel koostöös Eesti Raudtee, Tallinna Sadama klientide  ja teiste logistikaettevõtetega; parvlaevanduse edukas käivitamine ja opereerimine; reisijateveo positiivsete arengute jätkamine ja  Vanasadama kinnisvaraarenduse edasiviimine  ning ettevõtte hea maine taastamine. 

Tallinna Sadama juhatuse esimehe ametikohale motiveeris Kalmu kandideerima eelkõige  riigile kuuluva ettevõtte potentsiaal – Tallinna Sadamal on  head ärivõimalused kui ka märkimisväärne  roll   Eesti ühe olulisima majandusharu eestvedajana ehk logistikavedurina.

 

Kalmu visioon on arendada Tallinna Sadamast üks kõige moodsamatest  sadamatest  Läänemere ääres. Uue juhi jaoks tähendab moodsus näiteks seda, et tulevikus oleks nii reisi- kui ka kaubaveoklientidele kogu asjaajamine tehtud väga lihtsaks, toimib bürokraatia ja paberivaba digitaliseeritud keskkond. Lisaks soovib uus juht, et Tallinna Sadamast saaks moodne ja innovaatiline merevärav nii Tallinna linna kui kogu Eesti jaoks.

 

Valdo Kalmu kõrval jätkab Tallinna Sadama juhatuses tööd Marko Raid, kelle teenistuslepingut on pikendatud 31. maini, hiljemalt mis ajaks esitavad juhatuse liikmed Kalm ja Raid nõukogule oma nägemuse ettevõtte edasise juhtimisstruktuuri ning juhatuse liikmete arvu ja fookusvaldkondade kohta. 


Lisainfot: 

www.ts.ee/uudised?art=661

www.ts.ee/uudised?art=678

Vaata lisaks