Valdo Kalm valiti Läänemere Sadamate Organisatsiooni juhatusse

9. septembril toimunud Läänemere Sadamate Organisatsooni (BPO) peaassambleel valiti BPO juhatusse Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. BPO juhatuse liikme amet määrati aastateks 2016-2018. 

Valdo Kalmu sõnul on rahvusvaheline koostöö Tallinna Sadama arenguplaane ja tulevikku silmas pidades väga oluline. „Läänemere Sadamate Organisatsioon koondab enda alla paljud Läänemere sadamad, kellel on ühised eesmärgid ja ühised murekohad, millele koos lahendusi leitakse, paljud innovaatilised ja keskkonda säästvad ideed leiavad selliselt rakendust. Näiteks sõlmisid Tallinna sadam, Helsingi sadam, Stockholmi sadam ja Turu sadam BPO 9. septembril toimunud konverentsil vastastikuse mõistmise memorandumi laevadele ühtse kalda elektrivõrgu ehitamise ettevalmistamiseks. Sadamate ühise töö tulemusena on ka Euroopa Liit tunnistanud kalda elektrivõrgu vajalikkust teatud tingimustel,“ kommenteeris Kalm. 

BPO juhatus esindab organisatsiooni ning juhib selle tööd. BPO juhatusse kuulub koos Valdo Kalmuga üheksa liiget, organisatsiooni juhatuse esimeheks on Gdanski sadama juht Julian Skelnik. 

Tänavu 25. aastaseks saav Läänemere Sadamate Organisatsioon moodustati Kopenhaagenis 1991. aastal. Organisatsioon ühendab Läänemere sadamaid, et tekitada Läänemere regioonist atraktiivne ja efektiivne logistiline keskus ümberkaudsete turgude teenindamiseks. Organisatsiooni eesmärk on panustada Läänemere piirkonna meretranspordi ja sadamatööstuse arengusse majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid aspekte silmas pidades, et seeläbi tugevdada Läänemere piirkonna konkurentsivõimet maailmas.

Tänaseks ühendab BPO 45 Läänemere sadamat üheksast riigist.

Vaata lisaks