Vanasadama Admiraliteedi basseini kanali silla nimekonkurss

Aktsiaselts TALLINNA SADAM (edaspidi Sadam) koostöös Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoniga ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga kuulutab välja avaliku nimekonkursi (edaspidi Konkurss) üle Admiraliteedi basseini kanali rajamisel olevale sillale.

Üle Admiraliteedi basseini kanali rajatav sild on Eestis ainulaadne pöörd-avatav sild ja hakkab ühendama A- ja D-terminalidega külgnevaid alasid. Silla idee sündis praktilisest vajadusest muuta inimestele liikumine kahe terminali vahel kiiremaks ja mugavamaks. Sadama suurem eesmärk on kujundada Admiraliteedi basseini ümbrusest uus linnaväljak ning sild ilmestab piirkonda ainulaadse arhitektuuriobjektina.

Silla projekteerisid Witteveen + BOS ja arhitekt Robert-Jan van der Veen arhitektuuribüroost Plein06 2017. aasta ideekonkursi võidutöö „ New Balance 100“ alusel. Silla ehitab KMG Inseneriehituse AS ja see valmib augustis 2021.

Silla rajamist kaasfinantseerib Euroopa Liit Euroopa Ühendamise Rahastu projektist TWIN-PORT 2 nr 2014-EU-TM-0087-M.

Konkurss toimub kahes etapis

I etapis on võimalik esitada silla nimeettepanek, mille hulgast valib Sadama žürii koostöös Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoniga välja 3 (kolm) nime, mille osas toimub II etapis hääletus sobivaima nime leidmiseks.

Tulevane silla nimi peab olema meeldejääv ja rahvalikult suupärane kasutada. Vanasadam on ajalooline ja oluline piirkond Tallinna linnas ja on olnud oluline linna kujunemisel. Ka silla nimi peab olema märgilise tähendusega, kuna sillast saab piirkonna uus maamärk, mis ilmestab ümberkaudset linnaruumi ja on tulevikus tõmbenumber nii linnakodanikele kui linna külastavatele turistidele.

Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet veebilehel.

 

Auhinnafond

Võitnud nime esitajale on Sadam pannud auhinnaks 300 (kolmesaja) euro suuruse preemia, teisele kohale 200 (kahesaja) euro suuruse preemia ja kolmandale 100 (saja) euro suuruse preemia. Lisaks loositakse kõigi osalejate vahel välja viis meenet.

Juhul, kui II etapis saavad nimevariandid võrdsel arvul hääli ja esimest kohta ei ole võimalik hääletuse tulemusel kindlaks teha, siis valib Sadama žürii välja nime, mis esitatakse Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjonile silla nimena. Valitud nimele makstakse välja I koha preemia.

Juhul kui sama võitnud nime on pakkunud mitu konkursil osalejat, siis võidab see osaleja, kes esitas konkursi võitnud nime esimesena.

Juhul, kui II etapis II ja III koht saavad võrdsel arvul hääli jagab II ja III koha preemia summa võrdselt.

Korraldaja

 • Üle Admiraliteedi basseini kanali rajatava silla nimekonkursi korraldajaks on AS Tallinna Sadam, asukohaga Sadama tn 25/1, 15051 Tallinn, Eesti.
 • AS Tallinna Sadam teeb koostööd nime valimisel Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.

Periood

 • Konkursi I etapp kestab 10.04.2021–10.05.2021 (kaasaarvatud).
 • Konkursi II etapi ajakavast teavitatakse täiendavalt pärast seda, kui lõppvooru on 3 (kolm) nime valitud. Eesmärk on nimi valida enne silla valmimist augustis 2021.

Konkursist teavitamine

 • Konkursist teavitab Sadam pressiteate vahendusel.
 • Info konkursi kohta edastatakse ka Sadama veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites (FB, Instagram ja LinkedIn).
 • Tallinna linn avaldab info konkurssi kohta ka oma veebilehel ja/või sotsiaalmeedia kanalites. Linnapoolset info avaldamist korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Nõuded nimele

Silla nimi peab olema kergesti meeldejääv, rahvalik ja suupärane. Nime pakkumisel palume lähtuda sellest, et Vanasadam on ajalooline piirkond. Soovime, et nimi oleks märgilise tähendusega, kuna sillast saab piirkonna maamärk, mis ilmestab ümberkaudset linnaruumi ja on tulevikus tõmbenumber nii linnakodanikele kui linna külastavatele turistidele.

Sillale nime pakkumisel tuleb arvestada järgmist:

– nimi peab olema eestikeelne;

– eelistada nime, mis on piirkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt;

– eelistada piirkonnale või nimeobjektile iseäralikke  nimesid;

– nimeks ei või pakkuda mittesõnalist tähist.

Nime valik

Konkurss toimub kahes etapis

I etapis on võimalik esitada silla nimeettepanek, mille hulgast valib Sadama žürii koostöös Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoniga välja 3 (kolm) nime, mille osas toimub II etapis hääletus sobivaima nime leidmiseks. Hääletuse tulemusel enim hääli saanud nimi edastatakse Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjonile ettepanekuna määrata see silla ametlikuks nimeks vastavalt kohanimeseadusele.

Osalemine

 • Konkursil osalemiseks tuleb täita veebilehel olev ankeet, kus tuleb täita sillale pakutava nime ja soovi korral põhjenduse ja nimeloo ning konkursil osaleja andmete väljad.
 • Konkursile võib osaleja pakkuda rohkem kui ühe nime, kuid iga pakutava nime jaoks tuleb täita eraldi ankeet.
 • Ankeedi saatmisega kinnitab osaleja, et pakutud nimi on vabalt kasutatav, ei ole registreeritud kaubamärgina vms, mis takistaks nime kasutamist ja ametlikuks nimeks määramist.
 • Konkursil osalemiseks tehtud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

Nõuded osalejatele

 • Konkursil võivad osaleda kõik soovijad sõltumata vanusest.
 • Konkursist on lubatud osa võtta ka Sadama grupi töötajatel.
 • Konkursist ei või osa võtta Sadama poolt määratud žürii liikmed.

Auhind ja võitja väljaselgitamine

Auhinnaks paneb Sadam välja rahalise preemia I-III kohale:

 • esimesele kohale 300 ( kolmsada) eurot;
 • teisele kohale 200 ( kakssada) eurot;
 • kolmandale kohale 100 ( ükssada) eurot.

Rahaline preemia on netosummana, mis kantakse võitjate pangakontole. Maksud tasub Sadam.

 • Kõigi osalejate vahel loosib Sadam 5 meenet.

Kui sama võitnud nime on pakkunud mitu konkursil osalejat, siis võidab see osaleja, kes esitas konkursi võitnud nime esimesena.

Auhinna kättesaamine.

 • Võitjat teavitatakse võidust konkursi ankeedis toodud e-kirja või telefoni teel.
 • Auhinna rahaline väärtus kantakse võitja poolt esitatud arveldusarvele.
 • Juhul, kui Konkursi korraldajal ei õnnestunud võitjaga ühendust saada enne 31.08.2021, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.

Lisainfo ja muud tingimused

Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Konkursi reegleid ilma etteteatamiseta. Sadam jätab endale õiguse loobuda esitatud nimeettepanekutest ja lugeda konkurss nurjunuks.

Lisaküsimuste korral pöörduda e-mailile [email protected].

 

Pretensioonide esitamine

Kõik pretensioonid seoses Konkursi läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Konkursi korraldajale aadressil AS Tallinna Sadam, Sadama tn 25/1, 15051 Tallinn, Eesti või e-kirja teel aadressile [email protected]. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Konkursist läbiviimisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus Konkurss ühepoolselt katkestada, teatades sellest veebilehe vahendusel. Võlaõigusseaduse § 1012 lg 2 kohaselt on konkursi kohta tehtud otsus siduv ning seda ei saa kohtus vaidlustada.

 

Isikuandmete töötlemine

Nimekonkursi läbiviimise eesmärgil kogutakse osalejate isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon. Kampaania võitjalt küsitakse lisaks arveldusarve numbrit, et auhinnaraha üle kanda. Loosimisel osalenutelt küsitakse postiaadressi või sobiva pakiautomaadi andmeid, kuhu loosiauhind toimetada. Osalejate isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Osalejate isikuandmeid säilitatakse kuni 30.09.2021 ning võitja isikuandmeid kuni 31.08.2028.