Vanasadama ala hakkavad ilmestama pop-up linnaruumilahendused. Ideekonkurss!

Tallinna Vanasadama alale on koostatud maineka Zaha Hadidi arhitektuuribüroo poolt masterplaan, mille eesmärk on muuta sadamaala terviklikuks ja atraktiivseks linnasüdameks nii meie pealinna elanikele kui külalistele. Et aga tervikplaan on pikaajaline visioon ja seatud sihiga aastasse 2030, siis käivitus mais ideekonkurss eesmärgiga leida ajutisi vahvaid ideid ja lahendusi. Oodatud on kõik mõtted ja lahendused, mis pakuksid inimestele ajendit tulla Vanasadama alale aega veetma ja oleksid ka lihtsalt silmale ilusad vaadata. Ning mis peamine – oodatud on ideed, mis on kiiresti elluviidavad ega nõuaks ka väga suuri investeeringuid ehk oma olemuselt oleks tegu justkui pop-up linnaruumilahendustega.

Esimene pääsuke sadamaala atraktiivsuse tõstmisel on juba teoksil. Mai keskel hakati Sadama Turu kõrvale rajama urbanistlikku pop-up-asumit KODA Park, kuhu paigaldatakse 20 teisaldatavat KODA moodulmaja, mis on tunnustust leidnud kõikjal maailmas mainekate arhitektuurikriitikute ja -ajakirjade poolt. Iga maja on universaalne, võimaldades kasutust nii kohviku, poe, kontori, stuudio või majutusena.

Tallinna Sadama juhatuse liikme kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul on samaaegselt käimas ka kõigile huvilistele avatud ideekonkurss, millega otsitakse kolmele maatükile sadamaalal linnaruumilist rakendust. Nendeks aladeks on Admiraliteedi basseini D-terminali poolne kai serv, selle vahetus läheduses paikneva tühjalt seisva hoone fassaad ja ümbrus ning jalakäijate ala, mida mööda liiguvad laevalt linna ja tagasi laevale kruiisituristid.

„Meie sooviks on leida antud aladele näiteks avaliku ruumi kunstiteoseid – erinevad installatiivsed, arhitektuursed või skulpturaalsed objektid, mis oleks kiirelt ja lihtsalt ning ilma ehitusloata teostatavad“ kirjeldas Vihman. „Aga lisaks silmailu pakkuvatele lahendustele ootame ka mõtteid, kuidas nendele aladele luua istumis- ja kogunemiskohti, et nii linlastele kui Tallinna külalistele pakkuda sadamaalal tegevust ja mõnusat koosviibimiskohta.“

„Paljudes maailma linnades on juba aastaid kombeks kasutamata või oma rakendust ootavat linnaruumi kasutada – olgu näiteks või bussiootepaviljonidesse paigaldatud kiiged, nädalavahetuseks püstitatavad kohvikud-poed või tänavamuusikute „kontsertlavad“,“ viitas Vihman mõningatele lahendustele, mida mujal maailmas on kasutatud.

Kuna otsitavad ideekavandid võivad olla nii tundidega paigaldatavad kui ka pikemaajalised, siis võiks Tallinna Sadama kommertsjuhi hinnangul esimesi pääsukesi kõrvuti KODA moodulmajade „linnakule“ Vanasadamas näha juba alanud suve teises pooles. „Kindlasti näevad nii tallinlased kui ka meie külalised lähiajal sadamaalal uusi installatsioone ja atraktiivseid lahendusi, mis teevad Eesti mereväravast värvika ja huvipakkuva koosviibimiskoha ka selle aja vältel, mil valmistame ette ja viime ellu kogu Vanasadama ala pikka arenguvisiooni,“ lisas Margus Vihman.


Ideekavandite esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019. Täpsem info leitav ts.ee/ideekonkurss.
Parimatele ideelahendustele on Sadam välja pannud ka auhinnad.

 

Vaata lisaks