Vanasadama D-terminali kunstikonkurss

Kunstikonkursi eesmärk on leida anonüümse konkursi teel sobivaim kunstiteose ideelahendus Vanasadama D-terminali reisijate alale, aadressiga Lootsi tn 13/4, Tallinn.

 

Kunstikonkursi raames otsitakse renoveeritava Vanasadama D-terminali 3. korruse reisijate siseruumi väljaku alale installatsiooni või skulptuuri. Teose asukoht on tähistatud sinise joonega viirutatud alaga ja tähistatud sõnaga „kunstiteose kavandatud asukoht“ (vt lisamaterjalid, Kunstiteose asukoht plaanil ja Plaani fragment)

Eesmärgiks on leida avaliku ruumi kunstiteos kui mõjuv maamärk, ideekandja ja ruumi tähistaja. Otsitav kunstiteos peab kaasa aitama unikaalse, ainuomase iseloomuga kohtumispaiga tekkeks. Planeeritava kunstiteose juures, peal või all peab olema meeldiv oodata, kohtuda ja suhelda. Otsitav taies peab andma kohtumispaigale atraktiivse, märgilise, positiivse meeldejäävuse (näitena – kohtume palmi, elevandi jne all).

Otsitav ideelahendus võiks lähtuda Vanasadama D-terminali arhitektuursest ja sisearhitektuursest lahendusest ning olema sobiv ja kohane antud hoonesse, nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest.

Loodava taiese eksponeerimisala asub hoone evakueerimiseks mõeldud evakuatsiooniteel, seetõttu on teose tehnika ja materjal piiratud mittepõlevateks materjalideks – klaas, looduslik kivi, keraamika, metall või nende materjalide omavaheline kombinatsioone.

Kunstikonkursile pakutav idee peab olema tehniliselt teostatav ning omama madalaid ülalpidamis- ja hoolduskulusid. Kuna reisiterminali kasutus on üliintensiivne peavad kasutatavad lahendused ja materjalid olema väga vastupidavad. Lisaks ei tohi taies takistada ega märgatavalt häirida hoone haldamise- ja hooldamisega seotud tegevusi (igapäevane koristus jm). Samuti ei tohi taies takistada liikumist ning peab olema vandalismikindel.

 

Tutvu konkursi võistlusjuhendiga >>> Vanasadama D-terminali kunstikonkursi võistlusjuhend

 

NB!

  • Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga eraldi infopäeva D-terminali hoone ja teose asukohaga tutvumiseks ei toimu.
  • Selguse huvides on loobutud teosele algselt esitatud kõrguse nõudest (vt ka Selgitused nr 1).

Küsimuste korral ja teose asukohaga tutvumiseks võta ühendust

Taavi Aare (AS Tallinna Sadam, kinnisvara projektijuht)

Tel +372 515 8777
E-post [email protected]

 

Osalemistaotluse ja kavandi esitamine

Konkursil osalemiseks tuleb osalejal esitada nõuetekohaselt pakendatud osalemistaotlus ja kavand.

Osalemistaotluse ja kavandi esitamise asukoht: AS Tallinna Sadam, Sadama tn 25, 15051 Tallinn.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise aeg

Osalemistaotluse ja kavandite esitamise aeg: 27. mai 2020. a kell 15.00

 

Osalemistaotlused ja kavandid, mis esitatakse või saabuvad pärast ülaltoodud tähtaega, tagastatakse pakkujale avamata kujul.

Tähtajale eelnevatel päevadel toodud osalemistaotlused ja kavandid võetakse vastu AS-i Tallinna Sadam peakontoris Sadama tn 25, 15051 Tallinn ajavahemikul 8.30 – 16.00.

Lae alla

Vanasadama D-terminali kunstikonkursi võistlusjuhend >>>

Vanasadama D-terminali kunstikonkursi lisamaterjalid >>>


NB! Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist korraldab Tallinna Sadam väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping ideekavandi elluviimiseks summas 65 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Konkursi võitjaga sõlmitava lepingu täitmise tähtajaks on 5 (viis) kuud alates lepingu sõlmimisest, kuid mitte hiljem kui 18.12.2020.a.

Küsimused ja vastused seoses konkursiga