Vanasadama ideekonkursil said tunnustuse KOKO Arhitektid, KA Arhitektid ja Disainistuudio Sulev

Tallinna Sadama poolt korraldatud Vanasadama ideekonkursil said tunnustuse KOKO Arhitektide, KA Arhitektide ja Disainistuudio Sulev esitatud tööd. 

Tallinna Sadama poolt korraldatud Vanasadama ideekonkursile laekunud seitsme pakkumise hulgast said tunnustuse KOKO Arhitektid, KA Arhitektid ja Disainistuudio Sulev.

 

Tallinna Sadama soov on kujundada ajaloolisest Tallinna Vanasadama alast koht, kus oleks mõnus aega veeta nii reisijatel kui kohalikel inimestel. Konkursi eesmärk oli leida ideekavandid Vanasadama linnaruumi elavdamiseks ajutiste lahenduste näol.

 

Žürii liikme ja Tallinna Sadama kinnisvara ärisuunajuhi Piret Ütsi sõnul hindas žürii pakutud ideelahenduse sobivust asukohaga ja konkursi eesmärkidega. „Võitjate valimisel jälgisime ka seda, kas pakutud ideid on lihtne ja kiire ellu viia, et need ei nõuaks suuri investeeringuid ning pakuks mereääre aktiivsemat kasutust või lihtsalt silmailu.“

 

Žürii hinnangute põhjal tõusid terviklikkuse, mitmekülgse funktsionaalsuse, soodsa ja samas efektse lahendusega esile KOKO Arhitektide ja KA Arhitektide tööd. „KOKO Arhitektide lahenduses läbiva ideena esitatud mitmeti kasutatav tänavamööbel on lihtne, värvi lisav ja hea lahendus. Ruumilised TALLINN tähed  on  efektne pildistamise koht, meenutus turistidele külastatud linnast. Tähtede disain võimaldab kasutada neid lisaks ka istumiseks ja läbi ronimiseks.  KA Arhitektid töö „Rändaja“ pälvis tähelepanu orienteeritusega tegevustele – ruumi elavdavad kiiged,  välikino, istumis- ja lugemisalad Admiraliteedibasseini ääres,“ selgitas Piret Üts.

 

Lihtsate, nutikate ja edasi arendamiseks potentsiaali omavate ideedega jäi silma Disainistuudio Sulev töö, mis pakkus välja liikumisteede esiletoomise, pop-up lava koos istumisalaga ning  jahikujuliste pinkide kasutamise ümber valgustuspostide.

 

Võrdsete ideede tulemusel  otsustas žürii  jagada 1. ja 2. koha preemia (kokku summas 4500 EUR) võrdselt KOKO Arhitektid ja KA Arhitektid vahel – kumbki 2250 EUR. Kolmas koht ja preemia 1000 EUR läheb Disainibüroole Sulev. 

Tallinna Sadam alustab lähiajal koostööd tunnustatud tööde autoritega pakutud ideede elluviimiseks.

 

Ideekonkurssi korraldas Tallinna Sadam, kuna Vanasadama pikaajalise arendusplaani (Masterplaani) elluviimiseks algatamisel olev detailplaneeringute menetlus ning uute hoonete ehitus on pikk protsess. Vahepealsel perioodil vajab Vanasadama ala uusi, vahvaid ajaveetmise võimalusi, et inimestel oleks põhjust Vanasadama alale tulla. Toome linna sadamasse!

Vaata lisaks