Vanasadama piirkonna pikaajaline arenguvisioon selgub ideekonkursiga

Tallinna Sadam kuulutas esmaspäeval välja Vanasadama arenduse Masterplaani ideekonkursi eesmärgiga leida pikaajaline terviklahendus, mis on aluseks sadamaala kinnisvaraarendusteks ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega.

“Ootame ideekonkursi raames nii Eesti kui ka rahvusvahelistelt arhitektuuribüroodelt nägemusi sellest, milliseks ühtseks tervikuks kujundada sadam ja sadamat ümbritsev ala nii sadama vajadustest kui ka linnalise arengu vaatepunktist lähtuvalt sihiga aastani 2030,” ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

 

Ideekonkursi tulemusel valmiv arendusplaan peab Valdo Kalmi sõnul hõlmama reisijavaldkonna arengut ja kohaliku elukeskkonna rajamise põhimõtteid, kaubandus- ja äritegevuseks sobilike funktsioonide sätestamist ning nägemust antud piirkonna avalikust ruumist koos transpordi- ja liikumisvõimalustega.

 

“Selleks, et valmiv Masterplaan ühendaks maksimaalselt sadama ja linnakeskkonna arengut toetavad põhimõtted, on ideekonkursi raames esitatavaid töid hindavasse žüriisse kaasatud ka Tallinna linnaplaneerimise ameti ning Eesti Arhitektide Liidu esindajad,” lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees.

 

Žürii liige ja Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd rõhutas ideekonkursi väljakuulutamisel linnakeskkonna arendamisel ühtse lähenemise olulisust, kuna sadamaala arendused pakuvad ühteviisi suurt huvi nii maaomanikele kui ka Tallinna elanikele ja külalistele.

 

Samuti žüriisse kuuluv Eesti Arhitektide Liidu asepresident Peeter Pere märkis, et Vanasadama ala Masterplaani ideekonkurss annab unikaalse võimaluse kõigile Eesti arhitektidele lüüa kaasa Tallinna keskse linnaruumi näo kujundamises, mis on ühteaegu Tallinna ja kogu Eesti visiitkaardiks meid külastavatele turistidele kui ka loodetavasti uueks tõmbekeskuseks linnaelanikele.

 

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmi sõnul on sadama eesmärk luua eeldused ka selleks, et erinevaid arendustegevusi saaks ellu viia paindlikult ja etapiviisiliselt.

 

“Selleks, et sadamaala muutuks tänasest oluliselt atraktiivsemaks nii linnaelanikule kui Eesti külalistele, ei pea me ootama kõigi arenduste lõplikku valmimist, vaid mitmeid algatusi saaks ellu viia juba lähema paari-kolme aasta vaates – olgu selleks näiteks promenaad Russalka juurest Admiraliteedi basseinini, aga ka uued linnalised maamärgid nagu näiteks sild üle Admiraliteedi basseini ning Vanasadamat sümboliseeriv majakas,” märkis Kalm.

 

Vanasadama ala Masterplaani ideekonkursi esimeses etapis valitakse välja kuus osalejat, kelle ülesanne on esitada oma esmased nägemused ala tulevikust. “Teises etapis järgmise aasta alguses valitakse välja kuni kolm võistlustööd, kellega paralleelselt ja detailsemalt edasi liikuda,” rääkis Valdo Kalm. “Protsessi lõppfaasis sõlmime lepingu kõige tugevama võistlustöö, kellega koostöös valmib 2017. aasta septembriks lõplik Masterplaan, millesse kaasame parimaid ideid ja ettepanekuid ka teistelt ideekonkursil ja võistlusel osalenud töödest.”

 

Ideekonkursi võistlustingimused avaldatakse teisipäeval, 22. novembril Riigihangete Registris ning Tallinna Sadama ja Eesti Arhitektide Liidu kodulehekülgedel.


Lisainfo: Ahto Ader, Tallinna Sadama kinnisvara ärisuunajuht, +372 631 8060, [email protected]Vaata lisaks