Läänemere uuendusmeelseim sadam on atraktiivne tööandja

Tallinna Sadama äriarendusjuht Rene Pärt näeb oma töökohta innovaatilise ja põneva ettevõttena, millel on nii võimas globaalne haare kui ka ülioluline roll Eesti majanduses.

Rene Pärt liitus Tallinna Sadamaga selle aasta aprillikuus. Isikliku tulevikuvisioonina nägi ta selles töökohas võimalust siduda tervikuks senise logistikasektori karjääri kogemused. Varasemate töökohtade kaudu on ta olnud seotud nii globaalsete tarneahelate kui ka kohalike turgudega ja arendanud nii rahvusvahelist kaupade kui ka merereisijate vedu.

Vähem oluline polnud ka kogu meretranspordi globaalne mõõde — 90% kaubast on mingis tarneahela etapis liikunud meritsi. Lisaks — kui võtta Eesti geograafiline asukoht, siis oleme olnud ja jätkame ka tulevikus merendusriigina ja meri on meie majandusele äärmiselt oluline.
Kolmandaks oluliseks aspektiks oli ettevõtte huvitavus. Kui võtta nii reisijate kui ka kaubaveomaht kokku, siis on Tallinna Sadam üks suurimaid Läänemere sadamaid ning kindlasti Eesti olulisemaid ettevõtteid ja meie riigi merevärav maailma.

Rene Pärt kinnitab, et kõik lootused, mis tal tööle asudes seoses Tallinna Sadamaga olid, osutusid realistlikeks, küll on aga teda üllatanud ettevõtte dünaamilisus. Infrastruktuuriettevõtetel on tavapäraselt olnud kuvand kui mõnevõrra aeglaste protsesside ja äärmiselt konservatiivse tulevikuvaatega organisatsioonidest, aga hea meel oli tõdeda, et Tallinna Sadam ei kuulu kindlasti selliste ettevõtete hulka. „Mind üllatas positiivselt, kui kiirelt ja dünaamiliselt tegelikkuses ettevõte tegutseb, kuidas sadam panustab erinevatesse digitaliseerimise, uute tehnoloogiate ja jätkusuutlikkusega seotud projektidesse ja kui ambitsioonikad eesmärgid on endile seatud tulevikuks,” lisab Pärt. Tallinna Sadam on innovaatiline ja võima arenguga ettevõte, mis pakub töötamiseks väljakutseid igas vanuses tegusatele inimestele. „Kuna Tallinna Sadamal on neli olulist ärisuunda — reisijad, kaup, laevandus ja kinnisvara –, on aktiivsel töötajal võimalik leida enesele panustamisvõimalusi väga erinevatel tasanditel,” arutleb ta.

Ambitsioonikas tulevik

Lisaks Tallinna Sadama võimalusterohkele tänasele näeb Rene Pärt oma töökohal ka võimsaid tulevikuplaane.

„Tallinna Sadam on end positsioneerinud kui Läänemere uuendusmeelseimat sadamat ja ma näen siin töötades, et nii see tõesti on,” arutleb Rene Pärt ning viitab ettevõtte uutele ärivõimalustele ja suundadele. Nendeks on kindlasti vesinik kui roheline tulevikukütus, samuti meretuuleparkide ehitamise ja haldamisega seotud ärivõimalused. Tallinna Sadamal on potentsiaali saada rohelise energia taristu sõlmpunktiks nii Eestis kui ka laiemalt.

Lisaks senisele tugevale ida-lääne suunale on Tallinna Sadam liikumas ka põhja-lõuna-suunalisele ärile, kui Rail Baltic 2026. aastaks valmis saab — Muuga sadama terminal kujuneb siis Eesti võimsaimaks raudteesõlmeks.

Ka maailma majanduses toimuv loob nii sadamaärile üldiselt kui ka konkreetselt Tallinna Sadamale mitmeid uusi väljavaated — seoses koroonakriisi ja üleilmsete tarneprobleemidega kolivad paljud suurtootjad oma tootmised Aasiast Euroopasse tagasi.

Reisijateäri poolelt nähakse vaatamata keerulistele aegadele potentsiaali liinireisijate mahu taastumises 10 miljoni reisija tasemele ja kruiisireisijate arvu suurenemises — ettevõte jätkab investeeringutega reisijate valdkonda, sellelgi suvel avati Vanasadamas uhiuus kruiisiterminal koos kõigile avatud promenaadiga.

Usaldusväärne, avatud ja arenev töökoht

Töötajana on Rene Pärt väga rahul oma töökoha usaldusväärsuse ja avatusega — seda toetavad nii staatus maineka börsiettevõttena kui ka juhtkonna suured ambitsioonid ning valmisolek pidevaks uuenemiseks ja arenguks.

Rene Pärt kuulub Tallinna Sadama laiendatud juhtkonda, kuhu lisaks kolmele juhatuse liikmele kuuluvad kõigi divisjonide juhid ja tütarettevõtete juhatuse esimehed, ning ta on kogenud, et väärtuslikke väljakutseid jagub kõigisse allüksustesse.

„Meil on palju uusi ärivõimalusi, samuti uusi lahendusi nii tehnoloogiavaldkonnast kui ka infrastruktuuri loomisel,” märgib Rene Pärt ja toob viimaste näidetena välja nii uue kruiisisadama, jalakäijate silla kui ka tulevikus linnapilti muutva Vanasadama kinnisvaraarenduse laiemalt. Tehnoloogilistest uuendustest rääkides aga viitab asjade internetile, digitaalsetele kaksikutele ja tehisintellekti kasutamisele, mis loovad üheskoos järgmise põlvkonna sadama. Võimsad uued taristuehitused aga püüavad pilku ja teenivad Eesti majandust nii Muuga kui ka Paldiski sadamas.
„Võimalus näha oma töökohas selliste suurte projektide valmimist ja olla osa väga võimsast majandusmudelist on hindamatu kogemus,” kinnitab Rene Pärt.

Lugu ilmus Delfi Ärilehe rubriigis „Atraktiivsed tööandjad“ ning Maalehe ja Eesti Ekspressi eriväljaandes.

Vaata lisaks