Muuga sadama laevaliikluse juhtimise osakonna vahetuse ülem peab omama ülevaadet kogu sadama tegevusest

Romet Metsa peab Tallinna Sadamas Muuga sadama laevaliikluse juhtimise osakonna vahetuse ülema ametit. Sellel ametipostil on ülesandeid palju, sest tuleb ülevaadet omada kogu tegevusest sadamas.

Rometi sõnul on tema peamisteks ülesanneteks laevaliikluse juhtimine ja ohutuse tagamine sadamas, samuti ka kaimadruste juhtimine. Tööpäev algab hommikul sellega, et tuleb tutvuda ja teha endale selgeks olukord sadamas. „Laevade liikumine ei ole Muuga sadamas enamasti graafiku alusel kui kaks liinilaeva välja arvata. Ülejäänud sildumised ja planeerimised ilmnevad päeva jooksul. Tüüpiliselt ongi nii, et hommikul tehtud prognoos laevade liikumiste kohta sadamas muutub päeva jooksul olulises mahus. Kuna otsamehi Muuga sadamas väga palju pole, tuleb suuremate laevade saabumisel palju arvestada ajalise faktoriga. Kui tekivad viivitused või muud ajalised probleemid, on tarvis neid kiiresti jooksvalt lahendada. Probleemid tekivad enamasti agentide ja terminalidega siis kui neil on teatud laeva saabumise või lahkumisega kiire.“

Jooksvalt asjade lahendamist peabki Romet oma tööpäeva kõige põnevamaks osaks, kuna see hoiab erksana. Samuti meeldib talle see, et aju saab tööpäeva jooksul korralikku tööd, sest suur osa asjaajamisest toimub vene keeles. Lisaks on vajalik ka inglise keele oskus.

Enne Muuga sadamasse tööle tulekut sõitis Romet merd. Meremehe ametit kiidab ta samuti, lihtsalt pikk eemalolek kodust tekitas soovi paiksema töökoha järele. Meremehe töökogemus on laevaliikluse juhtimise osakonnas töötades suureks abiks, kuna aitab tööd ja sadama elu paremini mõista. Rometil on laevajuhi diplom Mereakadeemiast, lisaks tehnikateaduste magister Tallinna Tehnikaülikoolist. „Lisaks ülikoolis õpitule tuleb minu töös kasuks suhtlemisoskus erinevates keeltes, arusaamine merendusest ning ilmaolude suurest mõjust ohutusele.“

Töökeskkonda Tallinna Sadamas peab Romet heaks. „Suures kollektiivis on palju erinevaid inimesi. Eks mõni kolleeg on ikka toredam kui teine ning mõni taipab asju kiiremini.“

Töö Muuga sadama laevaliikluse juhtimise osakonna vahetuse ülemana jätab ka piisavalt vaba aega hobidega tegelemiseks, kuna tööl tuleb käia graafiku alusel.

Vabal ajal meeldib Rometile tegeleda vanaaegsete mootorrataste korda tegemisega ning selle valdkonna alaste teadmiste täiendamisega.

 

Vaata lisaks