Tallinna Sadama hooldusgrupi juht Jan Eevel: edukas töö on võimalik ainult tänu heale meeskonnale

Üheks heaks näiteks, kuidas Tallinna Sadam oma tublisid töötajaid motiveerib, on hooldusgrupi juhi ametit pidav Jan Eevel, kes tänaseks on ettevõttes töötanud ligi 14 aastat. Jan meenutab, et vastas tollal töökutse peale pikemalt mõtlemata „jah”, sest sadam oli juba siis atraktiivne tööandja. „Mäletan, et lisaks palganumbrile küsisin töövestlusel veel meeskonnatöö kohta kollektiivis, sest minu jaoks on eduka töö aluseks alati olnud hea meeskonnatöö. Kui on olemas toimiv meeskond, leitakse ühiselt lahendused ka kõige keerulisematele probleemidele ning iga töötaja tunnetab oma panust ja vastutust ühise eesmärgi täitmisel. Hea meeskonnavaim loob meeldiva kollektiivi ning motiveerib töötajaid. Sadamas on hea koostöövaim ning see on üks hea põhjus miks töötada Tallinna Sadamas.”

Varasemalt, aastatel 1991-2006 töötas Eevel politseis ning ta hindab väga kõrgelt sealt saadud kogemusi, eriti aga meeskonnatöö tähtsust, mis sellise ameti puhul neil kaugetel aegadel oli lausa eluliselt tähtis. Sadamasse tööle asudes oli mehe esimeseks ametinimetuseks meister, kelle ülesandeks on otseselt erinevate hooldustööde ja remondiobjektide tööde korraldamine, avariide korral tehniliste probleemide lahendamine. 2018. aasta suvest töötab ta aga Tallinna infrastruktuuri osakonna Tallinna hoolduse grupi juhatajana, vastutades hooldusgrupi töö korraldamise eest Tallinnas asuvas Vanasadamas ja Paldiskis asuvas Paldiski Lõunasadamas.

„Kokkuvõtlikult võib öelda, et tegelen sadama korrashoiuga, mis on küll väga erinev võrreldes tavamõistes kinnisvara korrashoiuga. Hooldusgrupi suurim ülesanne on sadama toimimine mereväravana ehk taristu hooldus ja remont, et tagada laevade õigeaegne tõrgeteta sildumine ning sõidukite ja reisijate kiire ja ohutu pääs laevast läbi sadama linna või linnast laeva,” selgitab mees.

Parima ülevaate hooldusgrupi tegevusaladest saaks kui seista ükskõik millises Vanasadama osas, olgu see siis kai peal, terminalis või mõnel vilka liiklusega ristmikul. Kõik, mida on enda ümber näha, ongi hooldusgrupi hooldada. Kailiinidel näha olevate rampide, tuubuste, galeriide, vendrite ja pollarite  õigeaegne hooldus ja remont on tähtis, et tagada laevade tõrgeteta vastuvõtt. Terminalide kaudu saavad linna aastas üle 10 miljoni reisija ning terminalide hea ja eeskujulik väljanägemine ning sõiduteede korrashoid vajavad pidevalt hooldusgrupi tähelepanu.

„Kogu selle „linn linnas“ korrashoiu tagamiseks on meil olemas tehnikabaas, mis oma mitmekülgse funktsionaalsusega vastab sadama taristu hoolduse vajadusele. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga kui tulin sadamasse tööle, on siin kaasajastunud nii tehnikabaas kui ka töös kasutatavad tehnoloogilised vahendid,” meenutab Eevel. „Eriline tähtsus on hooldusgrupi remondimeestel, kes on laia profiiliga töömehed. Nende jaoks pole takistusi ühegi tööülesande täitmisel, olgu need siis keevitustööd kaide peal, remonditööd hoonetes, teede asfalteerimised või oskused erineva tehnikaga töötades.”

„Minu töö hooldusgrupi juhatajana on piisavalt mitmekülgne ja väga liikuv, nii et ei mingit rutiini! Vähetähtis pole ka konkurentsivõimeline palk, lisapuhkusenädal talviti ning töötajate julgustamine innovatiivseid ideid genereerima,” loetleb Eevel. Ta lisab, et tööandjast saab hea tööandja, kui ta märkab oma töötajate potentsiaali ning oskab seda hinnata ja kasutada ettevõtte eesmärkide saavutamisel.

Vaata lisaks