Vanasadama Jahisadama kipperi kohusetäitja tööpäev on mitmekülgne ja liikuv

Frank Oliver Sari peab Tallinna Sadamas dispetšer / Jahisadama kipperi kohusetäitja ametit, tema kogemuse hulka kuulub ka pooleteiseaastane Muuga Sadama dispetšeri töö ning pooleaastane Vanasadama dispetšeri töö.

Põhimõtteliselt tähendab Frank Oliveri ametinimetus seda, et ta töötab Vanasadama Jahisadama kipperina, kuid on vajadusel ja võimalusel valmis asendama nii Muuga Sadama, kui ka Vanasadama dispetšereid. Noormehe põhiline töökoht on Vanasadama Jahisadamas.

Tüüpiline tööpäev ja ülesanded

Frank Oliveri tüüpiline tööpäev suvel Jahisadama kipperina algab sellest, et hommikul enne kontorisse tulekut viskab ta kaugelt kiiresti silma peale väikelaevadele, et kõik oleks esmasel vaatlusel korras. Seejärel avab ta kontori uksed ning veendub, et kõik ruumid oleksid esinduslikud. Siis on aeg võtta hommikukohv ning vaadata üle e-mailid ning reageerida kiiresti kõige pakilisematele kirjadele. Seejärel on aeg teha ringkäik Jahisadamas, et teha kindlaks öösel sadamasse saabunud ja sadamast lahkunud väikelaevad. Ringkäigu ajal võtab Frank Oliver kaasa nutitahvli, millega on võimalik kasutada Jahisadamas kasutusel olevat programmi MarinaAhoy-d. Ta vaatab üle väikelaevade kinnitusotste olukorrad, kontrollib ega sadamas pole reostust, veendub kaide korrasolekus ja üldises korras. Käib läbi Jahisadamas asuvast tanklast ning veendub, et kütusevoolikud ja pumpade torud oleksid korrektselt omal kohal. Võimalusel edastab ta öösel saabunud väikelaevnikele info, kus asub Jahisadama kontor ja kuidas väravakoodi saab, sest Vanasadama Jahisadam on väravaga ümbritsetud tagamaks väikelaevnikele privaatsus ja turvalisus.

Jahisadama kipperi ülejäänud tööpäev kulgeb jälgides kaameraid, kuulates ULL raadiokanalit 14 ning koostöös Vanasadama Laevaliikluse juhtimiskeskuse meeskonnaga käib ta saabuvatel väikelaevadel vastas ning aitab neil kai äärde saada – tuleb aidata kaikoha määramisega ning kinnitusotste kinnitamisega ja anda juhised Jahisadama kontorisse tulekuks. Kindlal kellaajal paneb kipper ka Jahisadama saunad sooja, et merel külmetunud meremehed ja merenaised saaksid ennast soojendada peale külmades tuultes purjetamist. Veendumaks, et sadamas on kõik korras, tuleb tööpäeva jooksul teha veel võimalusel ringkäike ning tegeleda jooksvalt klientide küsimuste ja probleemidega, mis on seotud Jahisadamaga.

Tööpäeva lemmikosa

Frank Oliver peab enda tööpäeva lemmikosadeks just eriliste olukordade lahendamist, mis ei lase rutiinil tekkida. Õnneks on tööpäev Jahisadamas mitmekülgne ning võimaldab palju liikumist. Seni kõige tihedamal tööpäeval näitas Frank Oliveri telefoni sammulugeja päeva lõpuks 25544 sammu, mis võrdus 16 kilomeetri läbimisega.

Tallinna Sadamas töötamise juures meeldib talle ka see, et erinevad osakonnad teevad omavahel vahetut koostööd, mis laabub ladusalt. Kolleegid on toredad, abivalmid ja väga koostöövalmis.

Vajalikud oskused

Vanasadama Jahisadama kipperi töös tulevad lisaks merendusalasele haridusele kasuks veel näiteks järgmised oskused:

 • päeva planeerimine;
 • erinevate kolleegidega ja osakondadega koostöö tegemine;
 • nii suurte laevade, kui ka väikeste lõbulaevade korrektsete sildumisprotseduuride korraldamine;
 • igapäevane arvutiga töötamine;
 • klientidega suhtlemine;
 • korrektne suhtlemine eesti ja inglise keeles nii kõnes kui kirjas;
 • viisakus;
 • täpsus;
 • korrektsus;
 • kiire otsustusvõime;
 • koostöö;
 • tähelepanuvõime;
 • suhtlemisoskus;
 • organiseerimisvõime;
 • planeerimisvõime.


Tööaeg

Jahisadama kipperi tööaeg on kella 8st hommikul kella 20ni õhtul, graafik on sätitud selliselt, et tööl tuleb käia kolm päeva järjest ning siis on kolm vaba päeva, mis annab piisavalt vabadust tegeleda vabal ajal kõigega, mida hing ihkab.

Vaata lisaks