Tallinna linn, Tallinna Sadam ja laevafirmad kutsuvad konireostusega võitlema

Täna saab alguse konireostusele tähelepanu juhtimise kampaania, mille laiem eesmärk on võidelda puhtama Läänemere eest. Kampaanias panevad Tallinna eestvedamisel seljad kokku Tallinna Sadam, Tallink, Eckerö Line, Viking Line, Tallinna Lennujaam, Maailmakoristus ning MTÜ Pühapäevane prügikoristus piknikuga.

Maailma üheks suurimaks plastprügi probleemiks on suitsukonid ehk tselluloos-atsetaatkiududest sigaretifiltrid, mis lagunevad nii ökosüsteemile kui inimtervisele ohtlikuks mikroplastiks. Sadeveeresti visatud või sinna sademetega kandunud suitsukoni jõuab torustiku kaudu otse merre kuna sadeveesüsteemid ei läbi veepuhastusjaama. Läänemerre jõudvast prügist ligi poole moodustavad just suitsukonid.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni aruande kohaselt tekib lõviosa Läänemere prahist just maismaal ehk ligi 80 %. „See satub merre jõgede, sademeveekanalisatsiooni, reoveepuhastite, tuule ja ranna külastajate kaudu. Paljudele võib tulla ehk üllatuseks, kuid Läänemere kõige suuremaks prügijäätmeks on sigaretikonid, mis on ühtlasi ka kogu maailma kõige suuremaks prügiprobleemiks. Meres võib ainuüksi üks suitsukoni mürgitada kuni 1000 liitrit vett, ka looduses ei lagune see bioloogiliselt. Seega kujutab suitsukonide reostus otsest ohtu meie kõigi tervisele, sest varem või hiljem jõuavad need ka meie toiduahelasse,“ rääkis Kõlvart. „Prügi sorteerimine on Eestis küll kohustuslik, kuid ülimaks peaksime pidama loodust ja seda saame kõik säästa prügi sorteerides. Just nii saame hoida puhast loodust meie tulevastele põlvkondadele. Meie lahutamatuks kultuuri osaks peaks olema võtta looduses käies kaasa kõik enda tekitatud prügijäätmed ja muuhulgas ka – teiste oma.“

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm sõnas, et läbi Vanasadama liigub tavapäraselt ligi 10 miljonit inimest ning kahjuks leidub ohtralt suitsukonisid ja väikeprügi ka sadama-alal ning sageli kiputakse konisid merre viskama ka laevadelt. “Mahavisatud konid jõuavad varem või hiljem kas otse tuulega või läbi sadevee merre. Ainuüksi Vanasadama alal on üle 700 sadevee luugi ning üle 30 merelaskeava. Puhas Läänemeri on Tallinna Sadama üks prioriteetidest ja lisaks suitsukonide kampaaniale oleme Läänemere puhtana hoidmise nimel teinud mitmeid investeeringuid- rajatud on kaldasüsteemid reovee vastuvõtuks laevadelt ning korraldatud vastuvõetavate jäätmete suunamine ringmajandusse, lähiajal alustame laevade ühendamist kaldaelektriga ning rajame automaatsed sildumisseadmed.“

Konireostusega võitlemiseks on kavas mitmeid tegevusi, aktsioon kulmineerub 19. septembril toimuval Maailmakoristuspäeval, mille fookuses on sel aastal samuti väikeprügi ja just suitsukonid. Loe lisaks www.maailmakoristus.ee

Tallinn on üks neljast Euroopa Rohelise Pealinna 2022. aasta konkursi finalistist. Sel aastal osales konkursil 18 linna üle Euroopa, lõppvooru pääsesid Tallinn, Grenoble, Dijon ja Torino. Finaalis osalevad linnad valmistavad 8. oktoobril Lissabonis toimuvaks lõppvõistluseks ette võiduaasta atraktiivse ning mõjuka programmi. Lisainfo Tallinna osalemise kohta konkursil leiad veebilehelt www.tallinn2022.ee

Vaata lisaks