Tallinna Sadam ja Tallinna linn sõlmisid koostöökokkuleppe Vanasadama ala arendamiseks vastavalt Masterplaanile 2030

AS Tallinna Sadam ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet sõlmisid  ühiste kavatsuste protokolli, millega kinnitavad oma huvi kujundada Vanasadama alast kaasaegne ja  kõrgetasemelise avaliku ruumiga linnakeskus. Kokkuleppe kohaselt teevad Tallinna Sadam ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet ühiseid jõupingutusi 2017. aastal arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects poolt koostatud Vanasadama arendusplaani „Masterplaan 2030“ kontseptsiooni elluviimiseks, arvestades sealjuures Tallinna mereääre visiooni põhimõtteid.

Tallinna Sadama juhatuse liikme Margus Vihmani  sõnul lähtub Tallinna Sadam oma arenguplaanide elluviimisel Masterplaanist 2030 ja Tallinna mereääre visioonist, mille eesmärgiks on kujundada Vanasadamast tänapäeva ootustele vastav Tallinna kesklinnaga mugavalt ühendatud linnaruum. „Eesti  ja meie pealinna olulisimast mereväravast peab saama atraktiivne piirkond nii tallinlasele kui turistile. Soovime luua terviklahenduse olemasoleva ja tulevase hoonestuse ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega.“

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk märkis, et selle maa-ala planeerimisel peame lähtuma  eeldusest, et Tallinna elanikkond kasvab järgmise kümne aasta jooksul kuni 50 000 inimese võrra. „Linnasüdame ja mereääre arendamisel tuleb kavandada arhitektuurselt ja kasutuselt mitmekesine, kõrgetasemelise avaliku ruumiga atraktiivne, juurdepääsetav  ja elav linnakeskus.“

 

Nii Tallinna linn kui Tallinna Sadam  jagavad ühist seisukohta, et linnalise arengu nurgakiviks on Vanasadama alal avaliku ruumi kvaliteet. Osapooled teevad jõupingutusi, et  kujundada Admiraliteedi basseini ümbrusesse linnaväljak, kavandada Vanasadamasse avalikku funktsiooni täitev hoone (näiteks kultuuri, hariduse, teaduse vms hoone), rajada Kalaranna tänavat ja Pirita teed ühendav promenaad. Pooled peavad oluliseks ka liikuvuse ja liiklusküsimusi ning teevad igakülgset koostööd leidmaks lahendusi Vanasadama ühendamiseks ühistranspordiga, aga ka käesoleval ajal Vanasadama maa-alal laiuvate suurte raskeveokite parklate välja viimiseks Tallinna kesklinnast ning parklateks sobivate alternatiivsete asukohtade leidmiseks.

 

Tallinna Sadam ja Tallinna linn moodustavad ühise nõukoja, mille ülesandeks on nõustada ruumilise planeerimise ja linnalise arengu seisukohast Tallinna Sadamat detailplaneeringute menetlemisel. Jätkatakse ka Linnafoorumite traditsiooniga. Järgmine samm Vanasadama arendusplaani „Masterplaan 2030“ kontseptsiooni elluviimisel on ettevõtte poolt hanke korraldamine detailplaneeringute koostaja leidmiseks ning detailplaneeringute algatamise taotlemine.


Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects poolt 2017. a valminud Masterplaan 2030 lõpparuandega saate tutvuda SIIN ja selle eestikeelset tõlget näete SIIT.

Pilte Vanasadama tulevikuvisioonist saab vaadata SIIT.

Vaata lisaks