Tallinna Vanasadamas algas mereprügipüüduri Seabin testimine keskkonnahariduslikul eesmärgil

Tallinna Vanasadamasse paigaldati mereprügipüüdur Seabin, mis korjab vette sattunud plastikut ja muud olmeprügi. Projekt sai teoks tänu Tallinna ja Helsingi linna koostööle.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul tühjendatakse püüduri mahuti prügist iga kahe päeva tagant, mille järel prügi sorteeritakse ja seejärel analüüsitakse. „Kogutud andmed edastatakse ülemaailmse projekti andmebaasi, seda aitavad teha vabatahtlikud Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse tudengid. Lisaks näitavad tudengid projektis osalevatele lastele, kuidas mereprügipüüdur töötab, kuidas prügi sorteerida ja kuhu kogutud prügi viia,“ rääkis Klandorf. „Esmatähtis on lastele selgitada, miks merre sattunud prügi ohustab ümbritsevat keskkonda ja mida on võimalik omalt poolt teha, et meri veel puhtam oleks.“

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm rõhutas, et mere puhtus, keskkonnakaitse ja -säästlikkus on märksõnad, millest Tallinna Sadam pikaajalisel strateegiaplaneerimisel eelkõige lähtub. „Puhas puhas Läänemeri ja puhas õhk on kestliku arengu tagamisel meie prioriteedid. Möödunud aastal valmisid Vanasadamas kaldaelektri võimekusega kaid, millest esimene hakkab  juba sellel suvel teenindama Tallinn-Stockholm liini laevasid. Aasta lõpuks võtame kaldaelektri kasutusele ka Vanasadamas silduvatel Eesti-Soome liinilaevadel, millega vähendame Vanasadamas laevamootorite heitgaase ja müra. Lisaks valmivad sel aastal kolmel kail automaatsildumisseadmed, mille tulemusel on laevadel vähem manööverdamist,“ rääkis Kalm.

Tallinna Sadamal on oma korjelaevad ja laevameeskonnad, kes teevad tublit tööd Vanasadama akvatooriumi (veeala) puhtana hoidmisel. Selle innovaatilise seadme abil saab ettevõte  täiendavat abi Admiraliteedi basseini puhtana hoidmisel väiksemast prügist,   lisaks jõuab sadamani ka täpsem info, millist prügi merre satub.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldab sel suvel erinevaid keskkonnahariduslikke tegevusi mereprügipüüduri juures. Juulis ja augustis osalevad Seabin haridusprogrammides Tallinna lasteaiad, septembris aga Tallinna koolinoored.

Tulemus (täiendatud okt. 2020): 2020.aasta suvehooajal aitas Vanasadama Jahisadamasse paigaldatud mereprügipüüdur Seabin korjata veest olmeprügi, mille hulgas oli 748 penoplastitükki, 292 suitsukoni, 11 kilekotti, pudeleid, purke ja muud plastikut.

Mereprügipüüdur Seabin on rahvusvaheline projekt, mis sai alguse 2014. aastal Austraalias. Kaks noort, Andrew Turton and Pete Ceglinski hakkasid mõtlema, mida võib looduse heaks ära teha. Kui randadel on prügikastid, siis võiks olla spetsiaalne kast ka merel, mis korjab vette sattunud plastikut ja muud olmeprügi, õli, jms. Seabin püüab kinni ka kuni 3 mm suurusega mikroplastiku osakesi.

Mereprügi ja eriti plastprügi on üks levinumaid keskkonnaprobleeme. Prügi põhjustab keskkonnale korvamatut kahju ja probleeme mereloomadele ning kaladele. Mikroskoopiliselt väikesed plastijäägid liiguvad läbi toiduvõrgustiku. Uuringute tulemused näitavad, et 2025. aastaks on maailma ookeanis üks tonn plastprügi iga kolme tonni kala kohta. Aastaks 2050 ujub ookeanides plastprügi sama palju kui kalu (allikas: Ellen Macarthuri Fond, 2016). Viimase kümne aasta jooksul on maailmas toodetud rohkem plasti kui kogu 20. sajandil.

Praegu on paigaldatud 860 mereprügipüüdurit üle maailma.

Seadme valdaja Wärtsilä Corporation (Soome) toetab mereprügipüüduri kasutamist üle maailma. Mereprügipüüdur antakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile testimiseks kolmeks kuuks. Püüduri paigaldas ja seda hooldab Tallinna Sadam.

Fotod: Mats Õun

Vaata lisaks