Väärtustepõhine investeerimine kogub aina hoogu

Olenemata tegevusvaldkonnast on keskkonna, kliima ja jätkusuutlikkuse teemad hooga murdnud ennast ettevõtete juhtkondade iganädalaste koosolekute päevakordadesse. Börsil noteeritud ettevõtted tunnetavad eriti, kuidas rohe-teemad võtavad järjest suurema osa ka regulaarsetest investorkõnedele kuluvast ajast, kirjutab Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid.

Börsiettevõtete juhtimist on alati mõjutanud investorite ootused ettevõtte tegevuste ja strateegiliste suundade valikul. Tavaliselt on see tähendanud küsimusi ja seisukohtasid ettevõtte finantstulemuste, investeeringute ja arenguplaanide kohta. Samuti ka otsekoheseid päringuid juhatuse enda motivatsiooni kohta vajalikke ja plaanitavaid muutusi ellu viia.

Viimase paari aasta jooksul on aga läbivalt ja ühe olulisema teemana tõusetunud vastutustundlikku ettevõtlust, eeskätt kliima ja  keskkonna kaitsmist, puudutavad küsimused. Sama kinnitab senine Tallinna Sadama investorsuhete kogemus.

Kui 30 aasta pärast peab kogu Euroopa Liit olema kliimaneutraalne, siis see puudutab iga majandusvaldkonda ja eesmärgi ambitsioonikust arvestades peab tegutsema kohe. Seetõttu on ka Tallinna Sadam oma visiooni juba täiendanud uuendusmeelse ettevõtluse ja dividendilubaduse täitmise kõrval kõrge ärikultuuri edendamise ja kestliku arengu tagamise sihiga.

Selle kõige olulisem eesmärk sadama jaoks ongi kliimaneutraalsuse saavutamine kooskõlas ELi ambitsioonidega ehk 2050. aastaks. Laevaliiklusest ja -külastustest tekkiva saaste vähendamine on Tallinna Sadama jaoks kõige suurem väljakutse ja seda nii enda kui ka külastavate laevade puhul ilmselt muudmoodi ei saavuta kui alternatiivkütusele järk-järgult üleminekuga. Samas moodustavad Tallinna Sadama äri lisaks laevaliiklusele veel reisijad, kaubad ja kinnisvara, milles kõigi puhul on oluline leida meetodeid, kuidas püsivalt vähendada õhusaastet ja jäätmeid või suunata neid ringmajandusse.

Oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks on Tallinna Sadama kontsern astunud juba mitmeid samme – kaldaelekter reisilaevadele Vanasadamas, taastuvenergia kasutus ja keskkonnasäästlikud hooned, sadamatasude soodustused keskkonnasõbralikele laevadele, mandri ja suursaarte vahelises reisiparvlaevade liikluses ökonoomsete hübriidlahenduste kasutusele võtmine ja ettevalmistused üleminekuks taastuvenergiat kasutavatele täislahendustele.

Olles oluline osa majandusest, avalikust ruumis ning 16 000 aktsionäriga börsiettevõte on meie kohustus lisaks investoritele väärtuse loomisele ka töötada ja areneda kestlikult – nii et meie tegevus oleks edukas nii majanduslikus, keskkondlikkus kui ka sotsiaalses mõõtmes. Oleme seadnud endale kindlad tegevuskavad ja vahe-eesmärgid, mille täitmise suunas liigume ja mille progressist ka regulaarselt ülevaadet anname.

Seetõttu tunneme ka investorsuhetes ennast kindlalt, et jätkata oma lubaduste selget ja läbipaistvat kommunikeerimist. Hiljuti Nasdaq Baltic Awardsil  finantsanalüütikute, investorite ja ajakirjanike poolt 2021. aastal Baltimaades parima investorsuhetega ettevõtteks nimetamine vaid kinnistab meie põhimõtet olla avatud ja usaldusväärne nii investorsuhetes kui ka kõikides muudes igapäevastes tegevustes.

Kokkuvõttes, vastutundlikkuse ja kestlikkuse teemad ei ole juba mõnda aega olnud ettevõtete jaoks nice-to-have sõnastused või pisike nurk kodulehele, vaid selgelt teadvustatud väärtus, mille baasil hindavad ka investorid ettevõtte äri edukust, uuendusmeelsust ja pikaajalist väärtuse loomise võimet.

Artikkel ilmus Äripäeva veebis.

Vaata lisaks