D-terminalis asuva kaubanduspinna üürikonkurss

Teil on võimalus aidata kaasa Vanasadama avaliku ruumi väärindamisele ning linna sadamasse toomisele.

Palume esitada ASile Tallinna Sadam (edaspidi Sadam) pakkumus Vanasadama alal D-terminalis asuva 6,9 m² suuruse kaubanduspinna (edaspidi Üüripind) üürikonkursile (edaspidi Konkurss).

Konkursi taustinfo

Vanasadama alal asuva D-terminali näol on tegu Sadama suurima reisiterminaliga, mida igal aastal läbib tavaolukorras ca 6 miljonit reisijat. Vt ka D-terminali asukohaplaan, D-terminal, Lisa 1 Üüripinna plaan.

Üüripind asub terminalihoone esimesel korrusel peasissepääsu lähedal. Hoone esimesel korrusel võtab reisijaid vastu avar aatrium/ooteala, millelt pääseb ka üüripinnale. Lisaks kaubanduspindadele asuvad hoone esimesel korrusel tööruumid ka sadama töötajatele. Aatriumist viivad kaldteed teisele korrusele piletikassade ja check-in alale. Terminali kolmas korrus on ainult piletiga reisijate päralt. Laevalt saabuvad reisijad väljuvad samuti läbi esimesel korrusel asuva aatriumi/ooteala. Vt ka Lisa 1 Üüripinna plaan.

Sadamale on oluline tagada kõikidele külalistele rikkalik ja mitmekülgne kasutajakogemus ning, et ka sadamaalal tegutsevad ettevõtted kannaksid endas Sadama väärtusi (vt ka Lisa 2 Sadama brändistrateegia lühikokkuvõte). Soov on luua ühiselt Vanasadamast sihtkoht, kus pakutav avalik ruum on juba iseenesest väärtus.

Külalislahke kultuuri kujundamiseks on Tallinna Sadamal oma  „Teeninduskompass“ ehk sadama kogukonna teeninduse hea tava. See on meie ühine kokkulepe ja lubadus nii üksteisele kui ka meie külastajatele, et sadamas oled sa alati oodatud, siin me hoolime üksteisest!

Sadama brändi tugitala ja eesmärk on: toome linna sadamasse.

Info

Üüripinnaga tutvumiseks võta ühendust:

Tarmo Randmäe (AS Tallinna Sadam, Vanasadama haldusjuht)

Tel
+372 509 2961
E-post

 

Tähtaeg

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.06.2020 kell 11:00.

Pakkumused esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: [email protected]

Üüripind

 

 

Vaata ka pildigaleriid

Konkursi tingimused

1 Pakutav üüripind, minimaalne üürihind ja üüriperiood
1.1 Üüripinna suurus on 6,9 m2;
1.2 Üüri alghind on 25,00 EUR/m2/kuus, millele lisanduvad käibemaks, üüripinnaga seotud kommunaaltasud vastavalt tarbimisele;
1.2.1 Üürniku poolt esitatav pakkumus peab sisaldama üürihinda ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus.
1.3 Üürileping sõlmitakse tähtega määramata;
1.3.1 Üürilepingu kumbki poolt võib lepingu mistahes põhjusel lõpetada, teatades sellest teisele poolele vähemalt 1 (üks) kalendrikuu ette.
1.4 Allüürile andmine on lubatud ainult Sadama kirjalikul nõusolekul.

2 Investeeringud
2.1 Üüripind on valmis (vt ka Lisa 3 Üüripinna siseviimistlus ja tehniline varustatus);
2.2 Tulevase üürniku kohustuseks on üüripinna sisustamine omal kulul.

3 Pakkuja taust ja pakkumused
3.1 Pakkumuses esitada ettevõtte/üürniku CV, finantsvõimekust kirjeldav info ning üürniku nägemus teenustest, mida kavatsetakse üüripinnal pakkuda;
3.1.1 Üürnikul ei tohi olla kehtivaid võlgnevusi Sadama ees.
3.2 Pakkumuse esitamisel arvestada, et Sadamal on õigus, enne Konkursi otsuse langetamist, küsida vajadusel Konkursil osalejatelt pakkumuse kohta täiendavat informatsiooni;
3.3 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. juuni 2020 kell 11:00.
3.3.1 Pakkumused esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: [email protected];
3.3.2 Täiendavat infot annab kinnisvara projektijuht Taavi Aare ([email protected]; tel. +372 515 8777);
3.3.3 Pakkumuse esitamisega kinnitab selle esitaja, et on tutvunud ja nõustub Konkursi tingimuste ning lisatud materjalidega (sh Lisa 4 Üürilepingu projekt);
3.3.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 3 kuud pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
3.4 Sadam jätab endale õiguse loobuda kõigist esitatud pakkumustest;
3.5 Sadam ei hüvita Konkursil osalemise ja pakkumuse esitamise tõttu tehtud kulutusi.

4 Lisainfo
4.1 Juhul, kui Konkursil parima pakkumuse teinud osaleja ei sõlmi üürilepingut 3 nädala jooksul pärast lepingu edastamist allkirjastamiseks, tunnistatakse Konkursil parimaks paremusjärjestuses järgmine pakkumus;
4.2 Käesoleva Konkursi raames vastuvõetud Sadama otsused ei kuulu vaidlustamisele.

5 Lisad
5.1 Lisa 1 Üüripinna plaan
5.2 Lisa 2 Sadama brändistrateegia lühikokkuvõte
5.3 Lisa 3 Üüripinna siseviimistlus ja tehniline varustatus
5.4 Lisa 4 Üürilepingu projekt