AS Tallinna Sadam otsib koostööpartnereid Muuga sadama vabade alade väljaarendamiseks

Tallinna Sadam on käivitanud otsingu uute koostööpartnerite leidmiseks Muuga sadama idaosas asuvate vabade alade väljaarendamiseks. Pakkumisel on üle 7,6 ha maad.

Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman rääkis, et üha enam ettevõtteid on võtnud eesmärgiks oma tegevuse keskkonnajalajälje vähendamise ja suuresti eeldab see keskkonnasõbralikematele energiakandjatele üleminekut. „Pole kahtlust, et nõudlus fossiilsetele kütuste asendamiseks keskkonnasõralikemate alternatiividega ei puuduta mitte ainult laevandust, vaid kogu transpordisektorit.  Seetõttu oleme eelkõige huvitatud leidmaks partnerit, kes rajaks Muuga sadamasse keskkonnasõbralike kütuste laadimis-, käitlemis- ja hoiustamiskompleksi.  Samas ei välista me ka, et konkreetsele alale tekib mõni muu tootmis- või logistikakompleks.“

Muuga sadama idaosas asuv arendatav ala on 76 274 m2 suurune, kuid seda on võimalik laiendada mere arvelt veel kuni 67 978 m2 võrra. Alal on  juurdepääs 198 m pikkusele ja 10,8 m sügavusele kaile. Arendatava maa-ala kohta on Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega kehtestatud detailpalneering, millega on planeeringuala  jaotatud neljaks krundiks.

„Kehtiva detailplaneeringu järgi  on ühele kruntidest  määratud ehitusõigus veeldatud loodusliku maagaasi (LNG) terminali jaoks. Kuid juhul, kui see ei ole võimalik või vajalik, võib krunti kasutada mõne muu kütuseterminali või  tootmismaana, kus on võimalik rajada ladusid, tootmishooneid või muud vajalikku,“ selgitas Vihman.

Tallinna Sadam ootab, et potentsiaalne huviline  esitaks oma arendusidee hiljemalt 31. maiks 2024  kirjeldades oma nägemust alade kasutusest, kaubamahtudest, investeeringu suurusest,  ajakavast ning projekti omanikest või investoritest.

Muuga sadam on Eesti suurim kaubasadam, mis pakub mitmekülgseid eeliseid potentsiaalsetele koostööpartneritele. Sadamas on kvaliteetne infrastruktuur, tihedad laevaühendused Skandinaavia  ja Lääne-Euroopaga, raudtee- ja maanteeühendused lähiriikidega ning arendamisel Rail Baltica kaubajaam.

Tallinna Sadam on usaldusväärne äripartner ja pakub pikaajalisi maakasutuslepinguid.  Ettevõte on pühendunud Eesti meretranspordi ja majanduse arendamisele, ning on avatud uuenduslikele ja keskkonnasõbralikele projektidele, toetab üleminekut taastuvatele ja alternatiivsetele energiaallikatele ning pakub rohelist elektrit. Lisaks osaleb Tallinna Sadam mitmesugustes projektides, mis käsitlevad tulevaste alternatiivsete kütuste küsimusi selles sektoris.


Täpsem info planeeringu-ala ja konkursi kohta: www.ts.ee/muuga-alade-konkurss

Vaata lisaks