Tallinna Sadama grupi tegusad teod ja olulised sündmused aastal 2023

Tallinna Sadam teenindas 2023. aastal 8 miljonit reisijat ja 13 miljonit tonni kaupa

2023. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku 8 miljonit reisijat ja 13 miljonit tonni kaupa. Aasta kokkuvõttes kasvas reisijate arv 13% ehk 800 tuhande reisija võrra. Kaubamaht kahanes eelmise aastaga võrreldes 29% ehk 5 miljonit tonni seoses sanktsioonide rakendamisega Venemaa ja Valgevene päritolu kaubale ja üldise majanduslangusega. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 1,5% 7026 külastuseni.
Vaata põhinäitajaid SIIT.

 

Panime nurgakivi uuele kaile Paldiski Lõunasadamas

Alustasime uue kai rajamisega Paldiski Lõunasadamasse. Uus multifunktsionaalne kai loob eeldused Läänemere tuuleparkide ehitamisele ja hilisemale hooldusele ning lisaks meretranspordi võimekuse suurendamisele täidab ka kaitsevõimelist eesmärki. Täpsemalt rajatakse Paldiski Lõunasadamasse 310-meetrine kai koos 10 hektari suuruse tagala alaga. Uus kai tagab  võimekuse võtta sadamas vastu suure süvisega eriotstarbelisi laevu, mida kasutatakse meretuuleparkide ehitamisel ja tuulikute komponentide transpordil, aga ka militaartranspordi teenindamisel. Suur tagalaala võimaldab erinevaid ettevalmistustöid generaatorite ja tuulikulabade ning muude komponentide valmistamiseks ning ladustamiseks enne laevale lastimiseks. Loe rohkem SIIT.

 

Alustasime koostööd Eesti-Soome rohekoridori loomiseks

Tallinna ja Helsingi sadamad koostöös linnade ja parvlaevafirmadega  ning Kliimaministeeriumiga sõlmisid koostööleppe rohekoridori loomiseks Eesti ja Soome vahele.

Eesti-Soome rohekoridori ( FIN-EST Green Corridor) loomise  põhieesmärk on kiirendada Tallinna ja Helsingi ning Muuga ja Vuosaari vahelisel mereteel nii reisijate- kui ka kaubaveo jätkuvat üleminekut kliimaneutraalsetele ja säästvatele liikumisviisidele. Loe rohkem SIIT.

 

Viisime läbi A-terminali arhitektuurikonkursi

Viisime läbi A-terminali kvartali arhitektuurivõistluse. Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida parim arhitektuuriidee Tallinna Vanasadama uue A-terminali, ASi Tallinna Sadam uue büroohoone ja parkimismaja hoonekompleksile ning sellega piirnevale avalikule linnaruumile. Võidutööks osutus ideekavand nimega Vihur, mille esitasid ühistööna arhitektid ettevõtetest Molumba  ja Mareld. Loe rohkem SIIT.

 

Muuga sadamas võtsime kasutusele ro-ro laevadele mõeldud topeltrambi

Muuga sadamas HHLA TK Estonia terminalis  võeti kasutusele uus ro-ro laevade teenindamiseks mõeldud topeltramp, mida hakkas kasutama laevafirma Eckerö Line alus MS Finbo Cargo; topeltrambi kasutuselevõtuga saab suunata senisest suuremas mahus Eesti ja Soome vahelisest kaubavahetusest välja Tallinna kesklinnas asuvast Vanasadamast. Loe rohkem SIIT.

 

Muuga sadamas avati uus laokompleks

Muuga sadamas tegutsev terminalioperaator PK Terminal OÜ sõlmis pikaajalise lepingu väetisetootjaga Yara ohutute väetiste käitlemiseks ja ladustamiseks. Selle tarvis rajati Muuga sadamasse uus 9500 m2 suurune kompleksladu. Loe rohkem SIIT.

 

Tallinna Sadam hakkab opereerima LNG kaid Pakrineeme sadamas

Foto: AlexelaTallinna Sadam sõlmis lepingu ASiga Eesti Varude Keskus sadamateenuste osutamiseks Pakrineeme sadamas. Tallinna Sadam tagab valmisoleku laevade vastuvõtmiseks LNG kail ning vastutab Pakrineeme sadama infrastruktuuri halduse ja hoolduse, laevaliikluse juhtimise ning vajadusel reostustõrje tööjõu eest. Loe rohkem SIIT.

 

Vesinikumajanduse arengu hoogustamiseks asutasime Eesti vesinikuoru

Tallinna Sadam on Eesti vesinikuoru asutajaliige. Alexela, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Tartu Ülikool ja Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing lõid  Eesti vesinikuoru, et kiirendada vesinikuvaldkonna jõulist ja mitmekülgset arendamist ning luua ametlikult maailma esimene tervet riiki kattev vesinikuorg. Loe rohkem SIIT.

 

Transpordisektori Rohefoorum tõi kokku sektori rohepöörde eestvedajad

4. mail toimus Vanasadama kruiisiterminalis transpordisektori Rohefoorum, mis sel aastal keskendus jätkusuutlikule ehitusele ja arendusele ehk kuidas saaksid Eesti väravad muutuda roheliseks ning olla eeskujuks ka teistele sektoritele. Loe rohkem SIIT.

 

Muuga sadamas toimus suurõppus Crevex

28.–29. septembril toimus Muuga sadamas ja lähiümbruses  Eesti ajaloo suurim kriisiõppus CREVEX 2023, kuhu olid kaasatud nii Tallinna Sadama kui ka Muuga sadamas asuvad kaubaterminalid. Harjutati üleriigilise hädaolukorra lahendamist ja omavahalist koostööd.  Loe rohkem SIIT.

 

Paldiski Lõunasadam sai 30

Eduka ajalooga Tallinna Sadamale kuuluv Paldiski Lõunasadam on olnud oluline Eesti kaubavahetuse tagaja viimased 30 aastat. Paldiski Lõunasadama käive on umbes 4,5 miljonit tonni kaupa aastas. Suure potentsiaaliga regionaalse sadama põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade aga ka  transiitkaupade käitlemisele. Loe rohkem SIIT.

 

Kirjeldasime olulisemad eetilised põhimõtted Eetikakoodeksis

Vastutustundliku ettevõttena ootame kõigilt Tallinna Sadama grupi töötajatelt, klientidelt  ja koostööpartneritelt kõrgete eetikanormide, äritegevuse aususe ja õigusaktidega kooskõlas käitumist. Olulisemad eetilised põhimõtted ja ootused kirjeldasime eetikakoodeksis. Ühtlasi käivitasime tööalase tegevusega seotud väärkitumisest teavitamise liini. Tutvu eetikakoodeksiga SIIN.

 


Tunnustused Tallinna Sadamale:

Tallinna Sadam pälvis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kuldmärgise!

Osalesime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi korraldatud vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimustikus, et taaskord saada väline hinnang ettevõtte sotsiaalselt vastutustundlikele ja jätkusuutlikele tegevustele. Loe rohkem SIIT.

 

Vanasadama Kruiisiterminal sai rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key

Tallinna Sadama Vanasadama kruiisiterminalile väljastati keskkonnamärgis Green Key (Roheline võti), mis tõendab nii kruiisireisijatele kui ka kruiisiterminalis toimuvate ürituste külastajatele ja partneritele, et tegutsetakse keskkonnahoidlikul viisil. Loe rohkem SIIT.

 

Nasdaq börsikella helistamine

Tallinna Sadam võitis 2021.aastal  tiitli “Parimate investorsuhetega ettevõte, kuid ei saanud toona pandeemiaga seotud reisipiirangute tõttu USA-sse minna. Sel aastal avanes võimalus sadamal osaleda tseremoonial New Yorgis Time Squarel asuvat Nasdaqi MarketSitel ja helistada börsikella. Loe rohkem SIIT.

 

Tallinna Sadam on Aasta turismiedendaja TOP3

EASi ja Kredexi poolt korraldatud ettevõtlusekonkursi “Ettevõtluse auhind” kategooria “Aasta turismiedendaja” kolme nominendi hulka pääses ka Tallinna Sadam.  Turismiedendaja 2023 konkursi Žürii hindas Tallinna Sadama puhul kõrgelt, et Vanasadama moodne ja mitmekülgne kruiisiterminal koos promenaadiga on Tallinna esinduslik merevärav külastajale ning avab mereääre ka linnarahvale vaba aja veetmiseks. Loe rohkem SIIT.

 

Tallinna Sadam võitis Best Smart Port auhinna

Tallinna Sadam võitis Hamburgist toimuval konverentsil “Global Smart Ports Summit 2023” auhinna” Best Smart Port”. Parima Targa Sadama auhind tunnustab sadamat, mis on näidanud üles juhtpositsiooni innovaatiliste ja nutikate tehnoloogiate ja lahenduste kasutusele võtmisel oma tegevuse tõhusamaks muutmisel.

 


Tütarettevõtete tegusad teod ja olulisemad sündmused 2023:

TS Shipping  osutas täiendavaid suvetöid ja jäämurdja Botnica meeskond sai uusi kogemusi

2023. aasta suvel osutas TS Shipping mitmeid lisatöid multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica. Juunis osutas Botnica Ühendkuningriigis Equinor UK LTD-le abilaevateenuseid avamere tuuleparkides, mis oli oluliseks kogemuseks meretuuleparkide teeninduslaevana. Augustis tehti koostööd British Petrolium Expolaration Operating Company LTD-ga.  Botnica tegutses teeninduslaevana, et toetada BP operatsioone Mungo platvormil, mis asub Põhjamere Ühendkuningriigi sektoris. Septembrist novembrini jätkus koostöö Baffinland Iron Mines Corporation-iga assisteerimaks Panamax tüüpi kaubalaevu jääs rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele Põhja-Kanada arktilistes vetes. Vastavalt lepingule Transpordiametiga osutab Botnica 20.detsembrist kuni 20.aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes.

 

TS Laevadega reisis läbi aegade rekordarv reisijaid ja sõidukeid

2023. aasta teenindasid TS Laevad Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel tegevusajaloo rekordarvu reisijaid – 2,411 miljonit inimest, rekordarvu sõidukeid –  1,133 miljonit ning tegi ka rekordarv liinireise – 22 972.  Samuti on 2023. aasta kliendirahulolu kõigi aegade parim – 77.9%.
Keskkonnast hooliva ettevõttena saavutas TS Laevad ka aegade madalaima CO2 emissiooni taseme liinireisi kohta.

 

TS Laevadega reisis 2023. aastal 15 miljonendas reisija

17.07.2023 reisis parvlaevaga Tiiu TS Laevade seitsme tegutsemisaasta 15 miljonendas reisija. Reisijate arvud olid pidevas tõusus terve 2023. aasta jooksul. Loe rohkem SIIT

 

TS Laevad pälvis Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi kuldmärgise

TS Laevad osales Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis esimest korda 2019. aastal ning sai tunnustatud pronksmärgisega. 2021. aastal pälviti hõbetase ning 2023. aastal jõuti kuldmärgiseni, mis on suur tunnustus ja kinnitus, et TS Laevade tegevus on silmapaistev keskkonna, sotsiaalse ja hea juhtimistava (ehk ESG) mõõtmes.

 

Veelgi tõhusamad numbrituvastuskaamerad

TS Laevad vahetasid Virtsu, Kuivastu, Heltermaa ja Rohuküla sadamates välja serveripõhised numbrituvastuskaamerad uue tehnoloogiaga kaamerate vastu, mille tulemusena on automaatselt tuvastavate sõidukite arv veelgi kõrgem ning sadamaalale sisenemine e-piletiga mugavam.
Sellise uuendusega panustab TS Laevad tehnoloogilisse innovatsiooni, parandades seeläbi oluliselt reisijakogemust ning tõhustades logistilist efektiivsust sadamates.

 

Green Marine sõlmis lepingu Riigilaevastikuga

Eelmise aasta lõpul sõlmisid Green Marine ja Riigilaevastik töövõtulepingu. Mõlema poole jaoks on oluline jätkusuutlikkus ja keskkonnahoid. Green Marine võtab vastu kõik Riigilaevastikus tekkivad vedelad õlisegused jäätmed nii Hundipea kui Rohuneeme sadamas, lisaks muud ohtlikud jäätmed.

 

Green Marine tunnistati parimaks pakkujaks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hankel

Riigihanke eesmärk on Kaitseväe ja Kaitseliidu jäätmete käitlemise teenuse pakkumine Eesti piires 4 aasta jooksul. Teenindatakse üksusi, mis asuvad Harjumaal, Lääne-Virumaal, Võrumaal, Hiiumaal, Raplamaal ja Saaremaal. Lisaks lepinguperioodi jooksul toimuvate Kaitseväe ja rahvusvaheliste õppuste jäätmekäitlus alane teenindamine.

Täname kõiki meie töötajaid, kliente ja koostööpartnereid tegusa aasta eest!

Vaata lisaks