Keskkonnamõjuhinnangud

Viimastel aastatel on seoses ASi Tallinna Sadam arendustegevusega läbiviidud mitmeid olulisi keskkonnamõju hindamisi, mille aruanded on avalikult kättesaadavad Tallinna Sadama koduleheküljel.